$left
$middle

Så ansöker du om att starta eller utöka fristående förskola

Du som vill starta fristående förskola eller bli huvudman för en befintlig förskola ska lämna in en ansökan om godkännande, en budgetmall och nödvändiga bilagor till förskoleförvaltningen i Malmö stad för att kunna få rätt till bidrag. För att din ansökan ska hanteras ska du också betala en avgift.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag, den förening eller stiftelse som ansöker. Vem som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar. 

Om du är intresserad av att starta öppen förskola så kan du höra av dig till förskoleförvaltningen för mer information.

Om du ska utöka en fristående förskola

Du som är befintlig huvudman och ska utöka en befintlig förskola ska också skicka in en ansökan om godkännande. Vid utökning av verksamheten behöver du dock inte betala avgift för ansökan.

Tänk också på att om du som befintlig huvudman gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen måste du anmäla ändringarna till förskolenämnden.

Avgift för ansökan om godkännande

Malmö stad tar ut en avgift om 25 000 kronor för ansökan om att starta en ny fristående förskola och vid godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskola. Avgiften gäller inte för ansökningar från en befintlig huvudman som rör utökningar vid en befintlig förskola.

Avgiften på 25 000 kr betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter att ansökan om att starta fristående förskola inkommit till förskoleförvaltningen. En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats.

Godkännande och beslut om rätt till bidrag

I Malmö stad är det förskolenämnden och förskoleförvaltningen som hanterar godkännande och beslut om rätt till bidrag till fristående förskola. Du som sökanden får beslut om godkännande och rätt till bidrag för att driva den fristående förskolan om

  • förskolenämnden bedömer att du har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen
  • du har betalat in avgiften för ansökan (gäller inte vid utökning av verksamheten).

Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

En godkänd huvudman har två år på sig att starta förskolan

Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta förskola har huvudmannen två år på sig att göra det. Om förskolan inte startats efter två år kan huvudmannen kontakta förskoleförvaltningen för att ansöka om förlängning.

Glöm inte andra tillstånd och regler

Det räcker inte att du skickar in en ansökan till förskoleförvaltningen för att få starta förskola. Du ska till exempel även skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. Det krävs också att lokalen där du ska bedriva verksamheten har ett giltigt bygglov för förskola, oavsett om du planerar att bygga en ny lokal eller inte. Det är också viktigt att brandskyddet i lokalen ses över.

Läs gärna företagslotsens steg för steg-guide om du vill starta förskola för att få en bild över hela processen. Du kan också kontakta företagslotsen om du behöver vägledning.

Etableringskontroll innan förskolan får öppna

Förskoleförvaltningen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och utbildningen innan förskolan får starta. Detta innebär att inga barn får skrivas in i verksamheten innan etableringskontrollen är genomförd. Huvudmannen ska informera förskoleförvaltningen i god tid innan verksamheten startar.

sv