$left
$middle

Förskoleförvaltningens handläggningsprocess - starta fristående förskola

Förskoleförvaltningens handläggning av ärenden om godkännande att starta fristående förskola sker i flera steg.

sv