$left
$middle

Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Malmö stad är genom förskolenämnden tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt och gett rätt till bidrag.

Förskoleförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs.

Förskoleförvaltningen utför olika typer av tillsyn av verksamheterna. Vid tillsyn genomförs ofta besök på förskolor och i enskild pedagogisk omsorg.
Förutom den regelbundna tillsynen kan även tillsyn startas om förvaltningen får signaler om missförhållanden.

Om brister förkommer

Om det finns brister inom verksamheten kan förskolenämnden besluta att den som driver förskolan eller den pedagogiska omsorgen ska rätta till bristerna. Förskoleförvaltningen följer upp vad huvudmannen gjort för att se till att bristerna åtgärdas.

Olika sanktioner efter tillsyn

Kontakta oss

sv