$left
$middle

Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Malmö stad är genom förskolenämnden tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt och gett rätt till bidrag.

Förskoleförvaltningen gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs.

Förskoleförvaltningen utför

Efter tillsyn kommer förskolenämnden fram till ett beslut och skriver en rapport. Tillsynsbeslut och rapporter beskriver brister i verksamheten och ger inte en bild av verksamheten som helhet.

Om det finns brister inom verksamheten kan förskolenämnden utfärda sanktioner mot huvudmannen.

Olika sanktioner efter tillsyn

Huvudmannen redovisar åtgärder efter tillsynsbeslutet

När förskolenämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska huvudmannen skicka in en redovisning över vad man har gjort för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli aktuellt med ett återbesök i verksamheten för att följa upp de åtgärder som genomförts.

sv