$left
$middle

Bidrag till fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Malmö stad lämnar bidrag för varje barn i fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som Malmö stad tillämpar vid fördelning av resurser till de kommunala förskolorna.

Vilken ersättning som en förskola eller pedagogisk verksamhet får per barn styrs av ett antal lagar, förordningar och kommunala beslut.

Inrapportering av barnlistor

Fristående förskolor och verksamheter med enskild pedagogisk omsorg (EPO) ska skicka in månadsrapporteringar till förskoleförvaltningen via e-tjänst eller blankett för att få bidrag.

sv