$left
$middle

Regler för fristående huvudmän

Skollagens regler gäller för både kommunala och fristående förskolor i Malmö. Förskolenämnden har också antagit regler som gäller särskilt för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola eller pedagogisk omsorg.

Huvudmannen måste även se till att ha kontakt med övriga myndigheter som reglerar huvudmannens verksamhet. Detta omfattar bland annat miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten. Huvudmannen är ansvarig för att se till att verksamheten uppfyller även dessa myndigheters krav.

Kontakta oss

sv