$left
$middle

Byta förskola

Vill du byta förskola gäller olika regler beroende på om bytet är mellan kommunala förskolor eller mellan fristående och kommunala förskolor.

Byta mellan kommunala förskolor

Om du vill byta mellan två kommunala förskolor inom Malmö stad ska du skicka in en ny ansökan om plats. Du kan önska minst en och max fem förskolor att byta till. Eftersom ditt barn redan har en plats på en förskola registreras ansökan automatiskt som en överflyttsansökan och barnet ställs i överflyttskö.

Alla blir inte erbjudna en ny plats

Tänk på att alla som ansöker om att byta mellan kommunala förskolor inte blir erbjudna en ny förskoleplats. Anledningen till det är att barn utan förskoleplats prioriteras i första hand.

Väntetid för ny plats

Väntetiden kan bli olika lång beroende på

  • platstillgång på de önskade förskolorna och i området som helhet
  • köplats till respektive förskola
  • avstånd till nuvarande förskola

Var, när och varför du ansöker om byte spelar därför roll för hur länge du behöver vänta.

De flesta byten mellan kommunala förskolor sker i augusti/september i samband med att förskolans äldsta barn börjar förskoleklass. Ska du flytta inom Malmö stad bör du därför se till att göra en bytesansökan i god tid då det kan dröja innan du får byta förskola.

Säg inte upp din plats

Om ditt barn byter plats mellan två kommunala förskolor inom Malmö stad krävs ingen skriftlig uppsägning. Avtalet för den nya platsen gäller som din uppsägning för den tidigare platsen.

Byta från fristående till kommunal förskola

Vill du byta från fristående till kommunal förskola behöver du ansöka om plats. Du kommer bli erbjuden en kommunal plats inom fyra månader eller på önskat placeringsdatum om det är mer än fyra månader framåt i tiden.

Byta från kommunal till fristående förskola eller familjedaghem

Om ditt barn ska byta från kommunal förskola till fristående förskola eller familjedaghem bör du säga upp platsen på den kommunala förskolan senast två månader i förväg. Uppsägningstiden är två månader vilket innebär att du kommer få betala dubbel avgift om du skickar in din uppsägning senare än två månader innan barnet börjar på den fristående verksamheten.

sv