$left
$middle

Byta förskola

Vill du byta förskola gäller olika regler beroende på om bytet är mellan kommunala förskolor eller mellan fristående och kommunala förskolor.

Byta mellan kommunala förskolor

Om du vill byta mellan två kommunala förskolor inom Malmö stad ska du skicka in en ansökan om plats. Du kan önska minst en och max fem förskolor att byta till, men du är inte garanterad plats inom fyra månader så som vid en nyansökan. I stället registreras din ansökan automatiskt som en bytesansökan och barnet ställs i byteskö.

Säg inte upp din nuvarande plats

Om ditt barn byter plats mellan två kommunala förskolor inom Malmö stad krävs ingen skriftlig uppsägning. Avtalet för den nya platsen gäller som din uppsägning för den tidigare platsen.

Alla barn i byteskö blir inte erbjudna en ny plats

Tänk på att alla som ansöker om att byta mellan kommunala förskolor inte blir erbjudna en ny förskoleplats. Anledningen till det är att barn utan förskoleplats prioriteras i första hand.

Väntetid i byteskö för ny plats

Väntetiden kan bli olika lång beroende på

  • platstillgång på de önskade förskolorna och i området som helhet
  • köplats till respektive förskola
  • avstånd till nuvarande förskola

Var, när och varför du ansöker om byte spelar därför roll för hur länge du behöver vänta.

De flesta byten mellan kommunala förskolor sker i augusti eller september i samband med att förskolans äldsta barn börjar förskoleklass. Ska du flytta inom Malmö stad bör du därför se till att göra en ansökan i god tid då det kan dröja innan du får byta förskola.

Byta från fristående till kommunal förskola

Vill du byta från fristående till kommunal förskola behöver du skicka in en ny ansökan om plats, men barnet ställs inte i byteskö. Du kommer i stället bli erbjuden en kommunal förskoleplats inom fyra månader eller på önskat placeringsdatum om det är mer än fyra månader framåt i tiden.

Byta från kommunal till fristående förskola eller familjedaghem

Om ditt barn ska byta från kommunal förskola till fristående förskola eller familjedaghem bör du säga upp platsen på den kommunala förskolan senast två månader i förväg. Uppsägningstiden är två månader vilket innebär att du kommer få betala dubbel avgift om du skickar in din uppsägning senare än två månader innan barnet börjar på den fristående verksamheten.

Kontakta oss

sv