$left
$middle

Säga upp plats på förskola

Du bör säga upp plats på förskola senast två månader innan barnet ska sluta, bland annat för att undvika att behöva betala extra avgifter.

Har du barn som ska börja skolan i höst?
Säg upp din förskoleplats senast två månader innan barnet slutar för att undvika förskoleavgift för en plats ditt barn inte använder. Det är viktigt att du fyller i barnets sista dag i förskolan i e-tjänsten eller på blanketten.

Har du frågor om att säga upp plats kan du ringa Malmö stad på telefon 040-34 10 00, måndag–fredag klockan 08.00–17.00.

Om du vill säga upp platsen före startdatum

Om du vill säga upp en plats innan barnet börjat på förskolan så räknas uppsägningstiden från det datum som uppsägningen inkom till Malmö stad.

Exempel
Om barnet har startdatum den 1 september och du säger upp platsen den 1 augusti betalar du ändå avgift från den 1 september till den 1 oktober. Uppsägningstiden är alltså två månader från och med den 1 augusti.

Säg upp plats i god tid – undvik extra avgifter

Om barnet ska börja på en fristående grundskola

Fristående grundskolor kan ha startdatum som skiljer sig från de kommunala skolorna. Om ditt barn börjar på en fristående grundskola vars terminsstart skiljer sig från de kommunala skolorna är det bra om du pratar med förskolan eller ringer till Malmö stad gällande uppsägning av plats.

Om barnet ska flytta från Malmö

Ditt barn har rätt att behålla sin plats på förskolan i en månad efter att barnets folkbokföring i Malmö kommun upphört. Kom ihåg att säga upp din plats senast två månader innan flytt. Informera alltid förskolan om du vet att ni kommer att flytta.

Ta också kontakt med din blivande kommun gällande plats på förskola eller familjedaghem innan flytt.

Om barnet ska flytta från Sverige

Flyttar du utomlands upphör rätten till plats samma dag som barnet inte längre är folkbokförd i landet. Kom ihåg att anmäla uppsägning senast två månader innan du flyttar. Informera alltid förskolan om du vet att du kommer att flytta utomlands.

sv