$left
$middle

Säga upp plats på förskola

Du bör säga upp plats på förskola senast två månader innan barnet ska sluta, bland annat för att undvika att behöva betala extra avgifter.

Har du barn som ska börja skolan i höst?

Säg upp ditt barns förskoleplats två månader innan barnet slutar för att undvika förskoleavgift. Det är viktigt att du fyller i barnets sista dag i förskolan i e-tjänsten eller på blanketten.

Har du frågor om att säga upp förskoleplats?

Malmö stads kontaktcenter svarar på dina frågor om att säga upp en plats på förskola. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Om du vill säga upp platsen innan barnet börjat

Om du vill säga upp en plats innan barnet börjat på förskolan så räknas uppsägningstiden från det datum som uppsägningen inkom till Malmö stad.

Exempel

Om barnet har startdatum den 1 september och du säger upp platsen den 1 augusti betalar du ändå avgift från den 1 september till den 1 oktober. Uppsägningstiden är alltså två månader från och med den 1 augusti.

Säg upp plats i god tid – undvik extra avgifter

Kontakta oss

sv