$left
$middle

Avgiftsfri allmän förskola

Om du har barn som är mellan 3-6 år har barnet rätt till en plats i förskola även om du inte arbetar, studerar eller är arbetssökande. Detta kallas avgiftsfri allmän förskola.

Avgiftsfri allmän förskola är en plats som ger barnet rätt till förskola utifrån barnets eget behov. Oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Barnet har rätt till plats i avgiftsfri allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Regler för avgiftsfri allmän förskola

  • Avgiftsfri allmän förskola är för barn mellan 3-6 år.
  • Platsen är kostnadsfri.
  • Måltider på förskolan ingår inte.
  • Barnet får undervisning på förskola 15 timmar i veckan.
  • Förskolan beslutar hur timmarna fördelas över veckan.
  • Barnet har inte rätt till förskola under sportlov, påsklov, sommarlov, läslov (höstlov) eller vinterlov.
  • Avgiftsfri allmän förskola kan kombineras med placering i familjedaghem eller enskild pedagogisk omsorg.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv