$left
$middle

Så ansöker du om plats på förskola

Du kan ansöka om förskoleplats först när ditt barn har fötts. Ditt barn kan tidigast börja förskola vid ett års ålder. Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av plats.

Om du behöver hjälp med ansökan kan du ringa Malmö stad på telefon 040-34 10 00, måndag–fredag klockan 08.00–17.00.

1. Bestäm när du behöver plats

I ansökan ska du ange ett första och ett sista datum då ditt barn kan börja förskolan. Startperioden kan sträcka sig mellan 1–60 dagar.

Om du önskar ett visst datum ska du skriva detta datum i båda datumfälten i din ansökan. Eftersom platserna fördelas löpande kan det vara en fördel för dig att ange flexibelt startdatum då det ger oss en bättre möjlighet att erbjuda bra platser.

Tänk på att du måste ha gjort ansökan senast fyra månader innan den valda perioden börjar för att vara garanterad plats inom perioden.

2. Skicka in ansökan

Du kan önska minst en och max fem kommunala förskolor i tjänsten. Du kan inte söka till fristående förskolor eller familjedaghem i tjänsten. För att söka till fristående förskolor eller familjedaghem ska du kontakta verksamheterna direkt.

Skickar du in ansökan via e-tjänst kan du göra ändringar i efterhand fram till den dag barnet får erbjudande om plats. Ändringar behöver inte godkännas av samtliga vårdnadshavare.

3. Erbjudande om plats

Du får erbjudandet om plats på en förskola via brev eller e-post beroende på vilka uppgifter du angett i din ansökan. Har du ansökt om plats åt barnet för första gången är du garanterad en plats till ditt önskade startdatum eller inom din önskade startperiod – om du skickat in ansökan senast fyra månader i förväg. Det finns dock ingen garanti för att ditt barn får en plats på någon av de önskade förskolorna.

Har ditt barn redan plats på en kommunal förskola och du vill byta till en annan kommer barnet istället placeras i överflyttskö.

Viktigt att du besvarar erbjudandet

Oavsett om du ansöker om plats åt barnet för första gången eller om ansökan gäller ett byte är det viktigt att du besvarar erbjudandet om plats senast det datum som står angivet i erbjudandet.

Tänk på att om du avstår (tackar nej) eller inte skickar in ditt svar i tid stryker vi erbjudandet och ansökan stängs. Om du fortfarande är i behov av plats behöver du göra en ny ansökan. Eftersom du behöver göra en ny ansökan dröjer det ytterligare fyra månader innan du är garanterad en plats.

Kontakta oss

sv