$left
$middle

Särskilt utformad förskoleverksamhet

I Malmö stad finns det fyra förskolor med särskilt utformad förskoleverksamhet samt sju förskolor med språkavdelningar för barn med språksvårigheter. 

Förskolor med särskilt utformad förskoleverksamhet

Brandvaktens förskola

Brandvaktens förskola är en specialförskola för barn med flera olika funktionsnedsättningar.

Korrebäckens förskola

På Korrebäckens förskola finns platser för barn med och utan fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Motettens förskola

Motettens förskola har två avdelningar för döva eller hörselskadade barn.

Änggårdens förskola

Änggården är en förskola för barn med allergier.

Kontakta oss

sv