$left
$middle

Särskilt utformad förskoleverksamhet

I Malmö stad finns det fyra förskolor med särskilt utformad förskoleverksamhet samt sju förskolor med språkavdelningar för barn med språksvårigheter. 

Förskolor med särskilt utformad förskoleverksamhet

Förskolor med språkavdelningar

sv