$left
$middle

Finsk förskola och stöd på finska

Malmö stad ingår i finskt förvaltningsområde och erbjuder därför förskola med finsk inriktning som du kan söka till. Vårdnadshavare till barn med finsk anknytning kan också ansöka om stöd på finska på barnets befintliga förskola eller familjedaghem.

Syftet med finsk förskola och stöd på finska är att bevara och utveckla barnens finska språk och kulturella identitet.

Plats på finsk förskola

På Spinneriets förskola finns en avdelning med finsk inriktning. Den finskspråkiga verksamheten är en integrerad del i den övriga pedagogiska verksamheten på förskolan.

Du kan ansöka om plats på Spinneriets förskola via e-tjänst eller blankett.

Stöd på finska på befintlig förskola eller familjedaghem

Stödet kan sökas för barn inom de kommunala och fristående förskolorna och familjedaghemmen (pedagogisk omsorg) i Malmö.

Om du får stöd på finska på barnets befintliga förskola eller familjedaghem innebär det att en finsktalande pedagog kommer till verksamheten och stöttar barnet i hens språkliga och kulturella identitet.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv