$left
$middle

Uteförskolor och förskolor med uteavdelningar

Flera förskolor i Malmö har en eller flera avdelningar där barnen är utomhus största delen av dagen.

* Förskolor markerade med asterisk avser fristående förskolor. Du kan inte ansöka till fristående förskolor via tjänsten – kontakta i stället förskolan direkt.

sv