Frostmätarens förskola

Frostmätarens förskola är belägen i Bunkeflostrand och består av fyra avdelningar. På avdelningarna Junibacken och Villekulla går de yngsta barnen och på Bullerbyn och Lönneberga går de äldsta.

Om förskolan

I vår närhet finns flera natursköna områden, fina promenadstigar och även närhet till havet vilket möjliggör för spännande utomhusaktiviteter för barnen. Vi har en gård som inbjuder till pedagogisk verksamhet och denna används flitigt under alla årstider. På gården har vi möjlighet att följa årstidens växlingar och anordna trevliga utomhusaktiviteter utifrån ett kunskaps- och hälsoperspektiv.

Utbildning i förskolan

På Frostmätarens förskola arbetar vi projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så de känner sig delaktiga i undervisningen.

Vi organiserar de pedagogiska aktiviteterna utifrån förskolans gemensamma utvecklingsområden, Språk och identitetsutveckling samt Digitalt meningsskapande i förskolan. I undervisningen ges barnen rikligt med tid, rum och material som är anpassad efter ålder och intresse.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl.6.15. och vi serverar en varierad och näringsriktig frukost kl.8.00 varje dag. Kl. 9.30 delas barn och pedagoger in i sina projektgrupper där undervisningen sker både inomhus och utomhus.

Innan lunch har alla avdelningar samling där vi pratar om vad vi har gjort i våra projektgrupper men även sjunger, högläser, rimmar och ramsar. Vi äter en gemensam lunch kl.11.00. efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en uppevila med en sagostund alternativt att man går ut på gården.

Vi äter mellanmål kl. 14.00 och precis som vid lunch och frukost lagas mellanmålet av vår egen kock. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen, mellan kl. 15.00-16.00 slår vi ihop grupperna på gården. Förskolan stänger vid 17.30.

Introduktion och inskolning

På Frostmätarens förskola arbetar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten under inskolningstiden. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att både barn och föräldrar ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder föräldramöte en gång per hösttermin där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. På våren bjuder vi in till vernissage där vårdnadshavare får ta del av den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och vi erbjuder ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till. Infobrev skickas ut varje månad där pedagogerna berättar om pågående projekt och de teman som vi jobbar med. En gång per termin har vi föräldrasamråd tillsammans med föräldrarepresentanter från varje avdelning där vi kan prata om sådant som känns aktuellt.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 8 februari
  • 28 april

Våra avdelningar

Frostmätarens förskola: 0734-38 78 68

Mumindalen: 0708-22 49 07
Junibacken: 0734-38 78 68
Villekulla: 0709-80 80 01
Bullerbyn: 0709-34 22 99
Lönneberga: 0734-38 78 54
Kök: 0734-38 78 55

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

sv