$left
$middle

Öppettider och ledighet i förskolan

Förskolor i Malmö kan ha olika öppettider och regler vid semester. Du hittar information om när förskolan är stängd och vad som gäller då på respektive förskolas webbsida.

Generella öppettider för kommunala och fristående förskolor i Malmö är

  • måndag–fredag, klockan 06.15–17.30
  • 06.15–18.30 vid behov.
Obs! Tiderna kan variera något.

Specialinriktade förskolor som erbjuder barnomsorg på kvällar, helger och nätter har öppet följande tider:

  • Vid nattomsorg, klockan 21.00–06.00.
  • Obekväm arbetstid (OB), klockan 06.00–21.00 alla dagar på året och vid behov fram till 22.00.

När förskolan har stängt

Förskoleverksamheten håller stängt vid fyra tillfällen per år. Information om vilka dagar det gäller finns på varje förskolas webbsida. För dig som behöver ska annan pedagogisk omsorg finnas när den vanliga förskolan är stängd.

Semesterstängt under sommaren

Om en förskola eller avdelning håller semesterstängt har du rätt till pedagogisk omsorg på en annan förskola.

Ta kontakt med ditt barns förskola för att veta mer om vad som gäller under sommaren.

Allmän avgiftsfri förskola

Allmän avgiftsfri förskola har samma lovdagar och läsår som grundskolan.

När vårdnadshavare har semester

När du som vårdnadshavare har semester gäller följande:

  • Barn deltar inte i förskoleverksamheten när någon av vårdnadshavarna har semester eller lov.
  • Om ditt barn har plats i allmän förskola har hen rätt att delta i verksamheten under terminstid, även när vårdnadshavarna har semester.

Undantag när barnet har rätt till förskola trots semester

Barn som bedöms höra till följande undantag har rätt att delta i förskoleverksamheten trots att du som vårdnadshavare har semester:

  • Barns som har ett eget behov på grund fysiska, psykiska eller andra skäl.
  • Barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
  • Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Ta kontakt med ditt barns förskola för att veta mer.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv