$left
$middle

Öppettider och ledighet i förskolan

Informationen gäller generella öppettider för förskolor i Malmö samt vad som gäller vid ledighet. Du hittar information om när förskolan är stängd och vad som gäller då på respektive förskolas webbsida.

Generella öppettider för kommunala och fristående förskolor i Malmö är:

  • Måndag–fredag, klockan 06.15–17.30 samt vid behov till 18.30.
    Obs! Tiderna kan variera något.

Specialinriktade förskolor som erbjuder barnomsorg på kvällar, helger och nätter har öppet:

  • Obekväm arbetstid (OB), klockan 06.00–21.00 alla dagar på året och vid behov fram till 22.00.
  • Vid nattomsorg, klockan 21.00–06.00.

När förskolan har stängt

Förskoleverksamheten håller stängt vid fyra tillfällen per år. Information om vilka dagar det gäller finns på varje förskolas webbsida. För dig som behöver ska annan pedagogisk omsorg finnas när den vanliga förskolan är stängd.

Allmän förskola

Allmän förskola har samma lovdagar och läsår som grundskolan.

Semesterstängt under sommaren

Om en förskola eller avdelning håller semesterstängt har du rätt till pedagogisk omsorg på en annan förskola.

Ta kontakt med ditt barns förskola för att veta mer om vad som gäller under sommaren.

När vårdnadshavare har semester

När du som vårdnadshavare har semester gäller följande:

  • Barn deltar inte i förskoleverksamheten när någon av vårdnadshavarna har semester eller lov.
  • Om ditt barn har plats i allmän förskola har hen rätt att delta i verksamheten under terminstid, även när vårdnadshavarna har semester.

Undantag när barnet har rätt till förskola

Barn som bedöms höra till följande undantag har rätt att delta i förskoleverksamheten trots att du som vårdnadshavare har semester:

  • Barns som har ett eget behov på grund fysiska, psykiska eller andra skäl.
  • Barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
  • Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Ta kontakt med ditt barns förskola för att veta mer.

sv