$left
$middle

Modersmål och språkutveckling i förskolan

Du behöver inte ansöka om modersmålsstöd till ditt barn i förskolan. Det är rektorn som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstödet på respektive förskola. Du har möjlighet att samarbeta med din förskola kring ditt språk och kultur.

Om du har frågor som rör modersmålsstöd och språkutveckling ska du prata med rektorn på ditt barns förskola.

Språkutveckling i förskolorna

Förskolorna kan få hjälp av de pedagogiska utvecklingsteamen för att utveckla språk, flerspråkighet och läsning i förskolan. Till exempel kan de hjälpa förskolan att bygga upp ett eget förskolebibliotek med inspirerande miljöer för läsning. De hjälper också till att utforma bokpaket utifrån förskolornas egna önskemål.

Förskola på finska

Malmö stad är anslutet som finskt förvaltningsområde och erbjuder plats i finsk förskola för finskspråkiga barn.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv