$left
$middle

Maten i förskolan

Maten i förskolan ska vara näringsriktig, varierad och kostnadsfri. På de kommunala förskolorna serveras frukost, lunch och mellanmål så att alla barn orkar leka och lära hela dagen. Malmö stad jobbar också med pedagogiska måltider där barnen bland annat får lära sig om det som ligger på tallriken och hur maten tillagas. 

Specialkost i förskolan

Om du vill anmäla specialkost till barn i förskolan ska du ta direktkontakt med din förskola.

Så planeras maten i förskolan

Majoriteten av de kommunala förskolorna i Malmö lagar maten i egna kök och köper in livsmedel från upphandlade leverantörer. Maten på ett tiotal av våra förskolor lagas av Skolrestauranger, som även serverar Malmös grund- och gymnasieskolor. En del förskolor får mat lagad av en annan förskola som har ett eget kök.

I förskolorna är det våra kockar och köksbiträden som sätter menyn och köper in råvaror utifrån given budget. De ansvarar för att de måltider som planeras, tillagas och serveras är näringsriktiga enligt livsmedelsverkets råd för bra måltider i förskolan. Kökspersonalen ska också utgå från Malmö stads policy om hållbar utveckling och mat. I slutändan är det dock rektorn som har yttersta ansvar för verksamhetens kvalitet.

Måltidspedagogik

I Malmö stad jobbar vi med något som kallas måltidspedagogik. Det handlar om att bidra till barnens goda matvanor med hjälp av pedagogiska verktyg där barnen får uppleva maten genom alla sina sinnen (syn, hörsel, känsel, smak och lukt) .

Vem fattar beslut om skolmaten och vem betalar?

Det är förskolorna som betalar för skolmaten och det är förskolenämnden som beslutar hur stor budget varje förskola får.

Förskolornas rektorer har det totala ansvaret för budgeten. Pengarna ska fördelas på poster som livsmedel, personal, inköp av material, med mera. Rektorerna får sedan ett förslag på hur förskolornas budget kan fördelas från förskoleförvaltningen.

Kontakta oss

sv