$left
$middle

Trygg och säker förskola

Alla barn ska mötas av en trygg och säker förskolemiljö. Därför arbetar Malmö stads förskolor aktivt för att minska olyckor och lära av inträffade händelser. Även du som vårdnadshavare har en viktig roll och kan öka säkerheten för ditt barn i förskolan.

Informera förskolan

 • Lämna aktuella telefonnummer.
 • Berätta om ditt barn har allergier eller annan överkänslighet.
 • Meddela om någon annan person ska hämta barnet.
 • Meddela oss om barnet av någon anledning inte ska komma till förskolan.

Hämtning och lämning

Vara tydlig med överlämning när du hämtar och lämnar ditt barn. När du lämnat barnet övergår ansvaret till förskolans personal. På samma sätt återgår ansvar till dig när du hämtar ditt barn.

Grindar och dörrar

Bara vuxna får öppna grindar och dörrar. Det är viktigt att du stänger ordentligt efter dig.

Kläder och reflexer

Se till att ditt barn har funktionella kläder för alla väder. Snören och fastsydda huvor i barnets kläder kan fastna när barnet leker och klättrar. Klä ditt barn i solskyddande kläder på sommaren.

Förskolans riskförebyggande arbete

Det skadeförebyggande arbetet är en del i den dagliga verksamheten och vi har rutiner för att förhindra att riskfyllda situationer uppstår.

Det finns till exempel rutiner om:

 • hämtning och lämning av barn
 • tillsyn av barnen
 • om ett barn rymmer eller försvinner
 • vistelse utanför förskolans område
 • ett barn far illa
 • misstanke om kränkande behandling
 • allergier
 • om en olycka eller en brand inträffar

Alla olyckor och skador dokumenteras.

Vi gör barnskyddsronder regelbundet. Det innebär att vi går igenom förskolan och ser till att den är säker och trygg. Om vi hittar brister åtgärdas dessa snarast.

Kontakta oss

sv