$left
$middle

Öppna förskolor

I Malmö finns totalt nio öppna förskolor, varav sju tillhör våra familjecentraler. Det finns också ett familjecafé.

Öppna förskolan är en mötesplats där barn kan leka och träffa andra barn. Här kan du som vuxen knyta nya kontakter, diskutera frågor med personalen och också få råd och stöd om du behöver det.

Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet med olika aktiviteter, som till exempel sångstund. Du behöver inte anmäla dig i förväg, utan kan komma och gå som du vill under öppna förskolans öppettider.

På öppna förskolan finns möjlighet att värma mat till barnet, byta blöja och sitta ner och amma om du behöver det. Du har själv ansvar för barnet när ni är här.

Språkträning på öppna förskolan

På alla Malmö stads öppna förskolor finns språkträning för dig som behöver lära dig mer svenska. Till denna språkträning kan du ta med dina barn. Information om när öppna förskolorna erbjuder språkträning hittar du på deras respektive sidor.

Öppna förskolor som inte är en del av en familjecentral

Öppna förskolor som är en del av en familjecentral

Läs mer

sv