Familjehuset Nydala

Familjehuset Nydala är en familjecentral som drivs av Malmö stad och Region Skåne.

Adress: Nydalatorget 2

Information med anledning av coronaviruset och covid-19
Från och med den 1 juli 2021 är barnfamiljer välkomna igen till våra öppna förskolor. Alla som besöker oss ska vara friska och symtomfria. Vi anpassar verksamheten efter rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att alla vuxna tänker på att hålla avstånd till varandra. Ibland kan vi behöva begränsa antalet besökare. Då är ni välkomna tillbaka senare.

Öppettider och kontakt

Gemensamma öppettider för barnhälsovården, öppna förskolan och föräldrarådgivningen:

  • Måndag: kl. 9-15
  • Tisdag-fredag: kl. 8.30-15.30

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Öppna förskolan är en mötesplats där barn kan leka och träffa andra barn.

Telefon: 0734-39 93 62

Öppet för 0–6 år

  • Måndag klockan 10.30-12 och 13-15.30 (0-6 år)
  • Tisdag klockan 8.30-11 (babycafé 0-1 år),
    11-12 och 13-15.30 (0-6 år)
  • Onsdag klockan 8.30-12 och 13-15.00 (0-6 år)
  • Torsdag klockan 8.30-12 och 13-15.30 (0-6 år)
  • fredag klockan 8.30-12 och 13-15.30 (0-6 år)

FÖRÄLDRARÅDGIVNING

Telefon: 0766 39 49 41 eller 0734 47 79 54

Våra föräldrarådgivare ger stöd och råd till dig som väntar barn eller har barn i åldern 0–6 år när det gäller utmaningar du kan möta som förälder. Samtalen kan till exempel handla om din relation till ditt barn och/eller din partner, om hur du kan få bättre rutiner och struktur i din vardag eller stöd i samspel och anknytning. Föräldrarådgivningen erbjuder också föräldrastödsprogram, både i grupp och individuellt. Du kan också få samhällsvägledning utifrån den situation du befinner dig i.

All kontakt med föräldrarådgivningen är frivillig och du kan vara anonym.

BARNHÄLSOVÅRD (BVC)

På barnhälsovården, BVC, träffar du och ditt barn barnsjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Läs mer om BVC på familjehuset Nydala