Familjehuset Nydala

Familjehuset Nydala är en familjecentral som drivs av Malmö stad och Region Skåne.

Adress: Nydalatorget 2

Information med anledning av coronaviruset och covid-19
Vi anpassar verksamheten efter rekommendationer från ansvariga myndigheter. Alla som besöker oss ska vara friska och symtomfria. Det är viktigt att alla vuxna tänker på att hålla avstånd till varandra. Max 20 personer får vistas i öppna förskolans lokaler samtidigt, detta antal kan behöva anpassas utifrån verksamhetens förutsättningar. Det innebär att öppna förskolan kan tillfälligt stängas när antalet är uppnått och då är ni välkomna tillbaka vid annat tillfälle.

Öppettider och kontakt

Gemensamma öppettider för barnhälsovården, öppna förskolan och föräldrarådgivningen:

  • Måndag: kl. 9-15
  • Tisdag-fredag: kl. 8.30-15.30

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Öppna förskolan är en mötesplats där barn kan leka och träffa andra barn.

Telefon: 0734-39 93 62

Öppet för 0–6 år

  • Måndag klockan 10.30-15.30 (0-6 år)
  • Tisdag klockan 8.30-11 (babycafé 0-1 år),
    11-15.30 (0-6 år)
  • Onsdag klockan 8.30-15.00 (0-6 år)
  • Torsdag klockan 8.30-15.30 (0-6 år)
  • fredag klockan 8.30-15.30 (0-6 år)

FÖRÄLDRARÅDGIVNING

Telefon: 0766 39 49 41 eller 0734 47 79 54

Våra föräldrarådgivare ger stöd och råd till dig som väntar barn eller har barn i åldern 0–6 år när det gäller utmaningar du kan möta som förälder. Samtalen kan till exempel handla om din relation till ditt barn och/eller din partner, om hur du kan få bättre rutiner och struktur i din vardag eller stöd i samspel och anknytning. Föräldrarådgivningen erbjuder också föräldrastödsprogram, både i grupp och individuellt. Du kan också få samhällsvägledning utifrån den situation du befinner dig i.

All kontakt med föräldrarådgivningen är frivillig och du kan vara anonym.

BARNHÄLSOVÅRD (BVC)

På barnhälsovården, BVC, träffar du och ditt barn barnsjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Läs mer om BVC på familjehuset Nydala

BARNMORSKEMOTTAGNING

Barnmorskorna Malmö på Nydala tar emot dig som är gravid eller har frågor inför en graviditet. Du kan också komma om du behöver rådgivning kring preventivmedel och sexualitet, vill ta cellprov eller testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar. Hos oss för du ett personligt och respektfullt bemötande.

Barnmorskorna har avtal med Region Skåne. Det innebär att alla besök är gratis.

Läs mer om Barnmorskorna Malmö på familjecentralen Nydala