Familjens hus

Familjens hus är en familjecentral som drivs av Malmö stad och Region Skåne.

Adress: Norra Parkgatan 23 • Besökstider: Måndag–fredag 08.00–16.00

Information med anledning av coronaviruset och covid-19
Från och med den 1 juli 2021 är barnfamiljer välkomna igen till våra öppna förskolor. Alla som besöker oss ska vara friska och symtomfria. Vi anpassar verksamheten efter rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att alla vuxna tänker på att hålla avstånd till varandra. Ibland kan vi behöva begränsa antalet besökare. Då är ni välkomna tillbaka senare.

Öppettider och kontakt

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Öppna förskolan är en mötesplats där barn, med medföljande vuxen, kan leka och träffa andra barn.

Telefon: 0708-63 88 95

Öppettider

Öppet för 0–6 år

  • Måndag-tisdag klockan 8.30-15.30 (sångstund klockan 10.30 och 13.30)
  • Onsdag klockan 8.30-12 (sångstund klockan 10.30)
  • Torsdag klockan 8.30-12.30 (sångstund klockan 10.30)

Babyöppet (0–9 månader)

  • Torsdag klockan 13-15.30 (sångstund klockan 14 .00)
  • Fredag klockan 8.30-14.30 (sångstund klockan 10.00 och 13.00)

BARNMORSKEMOTTAGNING

Vi hjälper dig med frågor och undersökningar kring graviditeten, förlossningen och den första tiden efter förlossningen.

Öppettider:

  • Måndag–fredag klockan 08.00–15.30

Läs mer om barnmorskemottagningen på Familjens hus

FÖRÄLDRARÅDGIVNING

Telefon: 072-395 12 99

Våra föräldrarådgivare ger stöd och råd till dig som väntar barn eller har barn i åldern 0–6 år när det gäller utmaningar du kan möta som förälder. Samtalen kan till exempel handla om din relation till ditt barn och/eller din partner, om hur du kan få bättre rutiner och struktur i din vardag eller stöd i samspel och anknytning. Föräldrarådgivningen erbjuder också föräldrastödsprogram, både i grupp och individuellt. Du kan också få samhällsvägledning utifrån den situation du befinner dig i.

All kontakt med föräldrarådgivningen är frivillig och du kan vara anonym.

BARNHÄLSOVÅRD (BVC)

På barnhälsovården, BVC, träffar du och ditt barn barnsjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Öppettider:

  • Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00
  • Fredag klockan 08.00–15.00

Läs mer om BVC på Familjens hus

FAMILJEPEDAGOGERNA

Telefon: 040-34 46 24

Familjepedagogerna erbjuder råd och stöd i föräldraskapet och vänder sig till föräldrar med barn 0–2 år.

Verksamheten är en dagverksamhet där föräldrar och barn vistas tillsammans. Platserna är begränsade och intagning sker via socialtjänsten. Vi som arbetar här är en specialpedagog och en förskollärare.