$left
$middle

Familjens hus

Familjens hus är en familjecentral som drivs av Malmö stad och Region Skåne.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats där barn, med medföljande vuxen, kan leka och träffa andra barn.

Aktiviteter på öppna förskolan

För tillfället är våra sångstunder samt språkträning för föräldralediga pausade.

  • Språkträning för föräldralediga: onsdagar klockan 09.00-10-30.
  • Sångstund för 0-6 år: klockan 10.30 alla dagar samt klockan 13.30 måndagar och tisdagar.
  • Sångstund för 0-9 månader: torsdagar klockan 14.00 och fredagar klockan 10.00 samt 13.00.

Andra verksamheter på familjecentralen