Familjens hus

Familjens hus är en familjecentral som drivs av Malmö stad och Region Skåne.

Adress: Norra Parkgatan 23 • Besökstider: Måndag–fredag 08.00–16.00

Öppettider och kontakt

Gemensamma öppettider för barnhälsovården, barnmorskemottagningen, öppna förskolan och socialrådgivningen

 • Måndagar klockan 08.30–15.30 (lunchstängt 12:00–13.00)
 • Tisdagar klockan 08.30–15.00
 • Onsdagar klockan 08.30–12.00
 • Torsdagar klockan 08.30–15.00
 • Fredagar klockan 08.30–15.30 (lunchstängt 12.30–13.00)

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Öppna förskolan är en mötesplats där barn, med medföljande vuxen, kan leka och träffa andra barn.

Telefon: 0708-63 88 95

OBS! Öppna förskolan har tillfälligt stängt 24 november - 13 december.

Öppet för 0–6 år

 • Måndag klockan 8:30-15:30
  (sångstund cirka 10:30,
  sagostund cirka 14:00).
 • Onsdag klockan 8:30-11:30.
 • Torsdag klockan 8:30-15:30
  (sångstund cirka 10:30,
  Sagostund cirka 14:00).

Babyöppet (0–10 månader):

 • Tisdag klockan 8:30-15:30
  (sångstund cirka 10:00 och 13:00).
 • Fredag klockan 8:30-14:30
  (sångstund cirka 10:00 och 13:00).

BARNMORSKEMOTTAGNING

Vi hjälper dig med frågor och undersökningar kring graviditeten, förlossningen och den första tiden efter förlossningen.

Öppettider:

 • Måndag–fredag klockan 08.00–15.30

Läs mer om barnmorskemottagningen på Familjens hus


SOCIALRÅDGIVNING

Telefon: 072-395 12 99

Våra socialrådgivare kan ge dig vägledning om var du kan vända dig i olika situationer och också ge stöd i kontakt med olika myndigheter. All kontakt med socialrådgivningen är frivillig och du kan vara anonym.

BARNHÄLSOVÅRD (BVC)

På barnhälsovården, BVC, träffar du och ditt barn barnsjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Öppettider:

 • Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00
 • Fredag klockan 08.00–15.00

Läs mer om BVC på Familjens hus

FAMILJEPEDAGOGERNA

Telefon: 040-34 46 24

Familjepedagogerna erbjuder råd och stöd i föräldraskapet och vänder sig till föräldrar med barn 0–6 år i området Innerstaden.

Verksamheten är en dagverksamhet där föräldrar och barn vistas tillsammans. Platserna är begränsade och intagning sker via socialtjänsten. Vi som arbetar här är en specialpedagog och en förskollärare.