$left
$middle

Familjens hus

Familjens hus är en familjecentral som drivs av Malmö stad och Region Skåne.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats där barn, med medföljande vuxen, kan leka och träffa andra barn i vår pedagogiska verksamhet.

Ta med eget lås för att låsa fast barnvagnen på barnvagnsparkeringen utanför våra lokaler.Om det är fullsatt på öppna förskolan sitter det en rosa flagga utanför entrédörren.

Kontakt och öppettider

Telefon

0708-63 88 95

Öppettider för 0-6 år

Måndag 8.30-15
Tisdag 8.30-15.30
Onsdag 8.30-12
Fredag 8.30-14.30

Babyöppet för 0-10 månader

Torsdag 8.30-15.30

Aktiviteter på öppna förskolan

 • Pedagogisk verksamhet
 • Babyöppet 0-10 månader
 • Tematimme på babyöppet, klockan 14-15
 • Svenska för föräldralediga

Öppettider över jul och nyår

Den 22/12-5/1 kommer öppna förskolorna i område B(Rådmansvången, Familjens hus, Värnhem och Kompassen) att vara sammanslagna. Under hela sammanslagningen kommer det att vara öppet kl. 9.00-15.00 för barn i åldrarna 0-6 år.

Öppen förskola som är öppen:

22/12 - Familjens hus, Värnhem

27/12 - Kompassen

28/12 - Kompassen

29/12 - Rådmansvången

2/1 - Familjens hus

3/1 - Familjens hus, Värnhem, Kompassen

4/1 - Familjens hus, Värnhem, Kompassen

5/1 - Familjens hus, Värnhem

Träna svenska på öppna förskolan

Är du föräldraledig? Kom tillsammans med ditt barn och träna svenska.
Från nybörjare och uppåt , med en lärare från Studieförbundet BILDA. Välkomna!

 • Tisdagar, start 15 augusti
 • Klockan 14 - 15.30
 • Kostnad: Gratis

Practice your Swedish

On parental leave? Bring your child and practice Swedish. From beginners to upwards, with a teacher from Studieförbundet BILDA. Welcome!

 • Tuesdays, starting 15 of august
 • 14- 15.30 o´clock
 • Cost: For free

Öppen rådgivning är inställd tillsvidare

Har du funderingar kring ditt barn, ditt familjeliv, ditt barns känslor och självständighet, din relation till partner, barn, föräldraskap med flera funderingar?

Då är du välkommen att ringa föräldrarådgivare på telefonnummer 0723- 951299

Amningscafé

Behöver du stöd och råd runt din amning är du och ditt barn välkommen till vårt amningscafé! Kom gärna med en hungring baby så vi kan se hur det ser ut då barnet ammar. Välkomna önskar barnmorska och barnsjuksköterska.

 • Fredagar klockan 10-12
 • Vi ses i väntrummet på Familjens hus
 • Vi bjuder på kaffe, te och vatten

Andra verksamheter på familjecentralen

Vi hjälper dig med frågor och undersökningar kring graviditeten, förlossningen och den första tiden efter förlossningen.

Öppettider: Måndag – Fredag 8.00–15.30

På barnhälsovården, BVC, träffar du och ditt barn barnsjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Öppettider:

 • Måndag – Torsdag 8–16
 • Fredag 8–15

Våra föräldrarådgivare ger stöd och råd till dig som väntar barn eller har barn i åldern 0–6 år när det gäller utmaningar du kan möta som förälder. Samtalen kan till exempel handla om din relation till ditt barn och/eller din partner, om hur du kan få bättre rutiner och struktur i din vardag eller stöd i samspel och anknytning. Du kan även få samhällsvägledning utifrån den situation du befinner dig i.

All kontakt med föräldrarådgivningen är frivillig och du kan vara anonym.

Telefon:

 • 072-395 12 99
 • eller 0723-94 13 43

Föräldrarådgivningen erbjuder också föräldrakurser i grupp och digitalt.

Telefon: 040-34 46 24

Familjepedagogerna erbjuder råd och stöd i föräldraskapet och vänder sig till föräldrar med barn på 0–2 år.

Verksamheten är en dagverksamhet där föräldrar och barn vistas tillsammans. Platserna är begränsade och intagning sker via socialtjänsten. Vi som arbetar här är en specialpedagog och en förskollärare.

sv