Familjecentralen Solstrålen

Familjecentralen Solstrålen drivs av Malmö stad och Region Skåne.

Adress: von Troils väg 8 B

Barnhälsovård: 040-62 34 270

Öppen förskola: 0733-68 13 07


Öppettider och kontakt

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Öppna förskolan är en mötesplats där barn kan leka och träffa andra barn.

OBS! Öppna förskolan är tillfälligt stängd 24 november - 31 mars.

Telefon: 0733-68 13 07

Öppettider:

  • Måndag, tisdag: kl. 8.30–15.30
  • Torsdag: kl.12.00-15.30
  • Fredag kl. 8.30–13.00

(Walk and talk fredagar kl.13.00-15.30)

Pappa öppet: Torsdag kl. 8.30-12.00

Babycafé (0–18 månader):

  • Onsdag klockan 10.30–14.30

Vi som arbetar här är:

Tanja, förskollärare

Fadia, barnskötare

BARNHÄLSOVÅRD (BVC)

På barnhälsovården, BVC, träffar du och ditt barn barnsjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Telefon: 040-62 34 270

Öppettider för bokade besök:

  • Måndag-torsdag: kl. 8-16
  • Fredag: kl. 8.00-12.00SOCIALRÅDGIVNING

Våra socialrådgivare ger stöd och råd till dig som väntar barn eller har barn i åldern 0–6 år när det gäller utmaningar du kan möta som förälder. Samtalen kan till exempel handla om din relation till ditt barn och/eller din partner, om hur du kan få bättre rutiner och struktur i din vardag eller stöd i samspel och anknytning. Socialrådgivningen erbjuder också föräldrastödsprogram, både i grupp och individuellt. Du kan också få samhällsvägledning utifrån den situation du befinner dig i.

All kontakt med socialrådgivningen är frivillig och du kan vara anonym.

Telefon: 040-34 47 88, 076-6334964

Öppettider:

  • Måndag-fredag kl. 8–16