Mossängens förskola

Mossängens förskola

Mossängens förskola är en förskola med fem avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger på Elinelundsområdet och är omgärdat av natursköna och barnvänliga miljöer som alla avdelningar på förskolan utforskar och njuter av.

Våra avdelningar

Mossängens fem grupper heter Ugglan 1-3 år, Grodan 1-3 år, Fjärilen 1-3 år, Trollsländan 4 år och Fladdermusen 5 år. 

Pedagogik

Vi utgår från förskolans läroplan Lpfö 18, där det bland annat står att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet.

Varje dag ger vi barnen förutsättningar att utvecklas, vara delaktiga och ha inflytande över sin utbildning och sina rättigheter.

Vi har ett projekterande arbetssätt och tar tillvara på barns förundran och erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att barn i alla åldrar kan leka, utforska och experimentera hela dagen.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 26-27 januari 2023

Kontakta oss

Fladdermusen: 0708-69 43 26
Ugglan: 0708-69 42 87
Grodan: 0708-69 43 15
Fjärilen: 0708-69 43 18
Trollsländan: 0709-66 64 37
Köket: 0701-42 32 49

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv