Mossängens förskola

Mossängens förskola

Mossängens förskola är en förskola med fem avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger på Elinelundsområdet och är omgärdat av natursköna och barnvänliga miljöer som alla avdelningar på förskolan utforskar och njuter av.

Våra avdelningar

Mossängens fem grupper heter Fladdermusen, Ugglan, Grodan, Fjärilen och Trollsländan. 

Pedagogik

På förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla våra barn. I förskolepedagogiken har leken stor betydelse och bygger på barns lust, nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro. Vår grundverksamhet är uppbyggd på områden som identitetsskapande, socialt samspel, motorik, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 23-24 september 2021

Kontakta oss

Fladdermusen: 0708-69 43 26
Ugglan: 0708-69 42 87
Grodan: 0708-69 43 15
Fjärilen: 0708-69 43 18
Trollsländan: 0709-66 64 37
Köket: 0701-42 32 49

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Senast ändrad: