Mossängens förskola

Mossängens förskola är en förskola med sex avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan ligger på Elinelundsområdet och är omgärdat av natursköna och barnvänliga miljöer som alla avdelningar på förskolan utforskar och njuter av.

Om förskolan

På Mossängens förskola finns sex avdelningar varav tre är åldershomogena. Våra yngsta barn 1–2 åringar går på avdelningarna Fjärilen, Ugglan och Grodan. Det året barnen fyller 3 år börjar de på avdelning Nyckelpigan och följs därefter åt tills de lämnar 5-årsavdelningen Fladdermusen för att börja förskoleklass.

På alla våra avdelningar har barnen tillgång till pedagogiska lärmiljöer som inbjuder till lek, samspel och utforskande. Förskolans gård har fyra tydliga basmiljöer; ateljé, bygg och konstruktion, läshörna och ett utekök. Basmiljöerna på gården omringas av odlingslådor som barn och vuxna lägger stor vikt vid att sköta.

Utbildning i förskolan

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet. Varje dag ger vi barnen förutsättningar att utvecklas, vara delaktiga och ha inflytande över sin utbildning och sina rättigheter.

På Mossängen tar vi vara på barns förundran och erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att barn i alla åldrar kan leka, utforska och experimentera hela dagen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Vi serverar frukost klockan 8.00 varje dag. Klockan 9.00 delar barn och pedagoger in sig i sina grupper inför dagens planerade undervisning och aktiviteter som tar sin utgångspunkt i ett projektorienterat arbetssätt. Grupperna arbetar både inomhus och utomhus.

Klockan 11.00 är det dags för lunch för de yngre barnen och cirka klockan 11.30 för de äldre. Efter lunchen sover de barn som har behov av det medan de andra får en stund med lugnare aktiviteter.

Vid klockan 14.00 äter vi mellanmål och på eftermiddagarna erbjuds barnen aktiviteter utomhus eller inomhus. Förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Förskolan arbetar med en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn i verksamheten och det är du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig för att du som vårdnadshavare ska få veta hur barnet haft det under dagen. Förskolan kommunicerar också genom appen Tempus, där du som vårdnadshavare får information från ditt barns avdelning. Frånvaroanmälan om ditt barn är sjukt eller ledigt görs via Tempus och det är möjligt att ta emot och skicka meddelanden till ditt barns avdelning.

Hos oss erbjuder vi utvecklingssamtal en gång per läsår samt bjuder in till möte för vårdnadshavare i form av olika sammankomster. Vårdnadshavarna ges även möjlighet till att vara delaktiga i utbildningen genom förskolesamråd. Förskolesamrådet innebär att rektor en till två gånger per termin bjuder in vårdnadshavare samt representanter från förskolan till dialog utifrån olika områden eller teman kopplat till förskolans uppdrag och utbildning.

Besöka förskolan

Om du vill du vill boka ett besök på Mossängens förskola kontakta Markus Olsson, förste förskollärare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 21 augusti 2023
  • 20 oktober 2023

Våra avdelningar

Fladdermusen: 0708-69 43 26
Trollsländan: 0709-66 64 37
Nyckelpigan: 0708-30 17 90
Ugglan: 0708-69 42 87
Grodan: 0708-69 43 15
Fjärilen: 0708-69 43 18

Köket: 0701-42 32 49

Kontakta oss

Mossängens förskola

Telefon:
0708-69 43 15
Besöksadress:
Elinelundsvägen 52a

Jeanette Kretz

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0729-640303

Marie Mårtensson

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
+46 706762681

Markus Olsson

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 732010211
sv