Junibackens förskola

Junibacken

Junibackens förskola ligger i det gröna och natursköna Gyllins Trädgård och består av sex avdelningar. Tre avdelningar för de äldre barnen och tre avdelningar för de yngre barnen. En av äldrebarnsavdelningarna bedriver sin verksamhet till största del utomhus året runt.

Förskolan har en uppvuxen, inspirerande och utmanande förskolegård. Barnen erbjuds stora lekytor för fysisk aktivitet, små krypin och platser för undervisning utomhus. Utemiljön skapar också möjlighet för utforskande genom en rik variation av naturmaterial. I direkt anslutning till förskolans gård finns naturparken Gyllins Trädgård dit barn och pedagoger med enkelhet kan bege sig.

Hälsa, natur och miljö

I utbildningen läggs vikt vid att tillsammans med barnen skapa en hållbar utveckling med inriktning Hälsa, Natur och Miljö. Barn och pedagoger uppmärksammar bland annat naturens skiftningar under året i närmiljön, har aktiviteter utomhus varje dag, fokuserar på fysisk aktivitet och äter vällagad och näringsriktig mat. Förskolan är även Grön Flagg certifierad, se länk till höger.

Som en del av hälsoarbetet arbetar pedagoger och barn aktivt med värdegrundsfrågor. Stor vikt läggs vid alla lika värden, tillgänglighet och kamratrelationer. Barnen ges delaktighet och inflytande i utbildningen på olika sätt. De är med och driver projekt, undersöker och utforskar samt deltar i demokratiska processer.

Tillagning i eget kök

Förskolan har eget tillagningskök med en kock. Kocken arbetar för att eftersträva Malmö Stads- och de Globala målen för hållbar utveckling. Detta görs genom att använda ekologiska-, kravmärkta-, närproducerade- och säsongsbundna råvaror.

Vårdnadshavarna är en viktig del av förskolan. Förskolan strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med alla vårdnadshavare och stor vikt läggs vid den dagliga kontakten under lämning och hämtning. Förskolan erbjuder även olika typer av forum för att skapa delaktighet samt informera om utbildningen.

Styrdokument

Förskolans verksamhet utgår från Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt Barnkonventionen (2019). Dessa styrdokument är de som ligger till grund när förskolan planerar, genomför samt följer upp och utvärderar utbildningen. Som en del av hälsoarbetet arbetar pedagoger och barn aktivt med värdegrundsfrågor. Stor vikt läggs vid alla lika värden, tillgänglighet och kamratrelationer. Barnen ges delaktighet och inflytande i utbildningen på olika sätt. De är med och driver projekt, undersöker och utforskar samt deltar i demokratiska processer.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 7 september 2022
  • 5 december 2022

Kontakta oss

Almen: 0733-00 38 57
Björken: 0766-34 56 29
Eken: 0768-78 97 08
Kastanjen: 0768-67 33 29
Rönnen: 0768-78 97 04
Poppeln, uteavdelning: 0768-67 33 24

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv