Uteförskolan Stock och Sten

Uteförskolan Stock och sten ligger i utkanten av Pildammsparken i centrala Malmö.

Stock och sten är en av fyra förskolor i rektorsområdet. Övriga förskolor är Pildammsstadens förskola, Hästhagens förskola samt Carl Gustafs förskola.
Vår vision är Rätten att vara och bli sig själv.

Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där barnens intressen, erfarenheter och behov tillvaratas och möts.

Det kommungemensamma utvecklingsområdet Digitalt meningsskapande är i sin startfas och vävs samman med våra andra uttrycksformer.

Våra enheter

Förskolan består av fem enheter var av två är förlagda ute i parken där de äldre barnen i ålder 3-6 år vistas. En av dem har sin bas på Bobergsängen där de äter frukost innan de ger sig ut i parken för vidare äventyr.

I Stock och stenhuset har fyra enheter sin bas, tre av dem hyser våra 1-3-åringar och den andra är för de äldre barnen.

På Uteförskolan Stock och sten bedrivs den huvudsakliga verksamheten/undervisningen utomhus anpassad efter väderleken och årstidernas olika växlingar.

Utbildningen utgår från vad som bedöms vara barnens bästa.

Vissa delar i undervisningen kan bli begränsad i utomhusmiljön.

Då finns möjligheter att erbjuda barnen aktiviteter i inomhusmiljön på Bobergsängen eller i Stock o sten huset.

Vi ser parken som en otrolig tillgång i vårt arbete med undervisning tillsammans med barnen. Vi erbjuder en miljö som stimulerar alla sinnen samt deras behov av olika fysiska aktiviteter och att kunna prova nya utmaningar i en kreativ miljö.

Åldersindelning

Genom att arbeta i åldershomogena barngrupper ökar det möjligheten att skapa tillgängliga miljöer där barnen möter inspirerande och utmanande material.

Pedagogerna organiserar utbildningen där barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få med sig upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet, förmåga till matematisk och naturvetenskaplig förståelse med leken som fokus.

På förskolan arbetar personal med flera olika kompetenser och utbildningar. Vi arbetar aktivt med utveckling och fortbildning för att på bästa sätt kunna möta just ert barns intresse och behov. Pedagogerna har även tillgång till förste förskollärare, specialpedagog och psykolog som stöd i arbetet.

Värdegrund

Vårt arbete med värdegrunden och inkludering tar stor plats i vårt gemensamma lärande, där bland annat TAKK- Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, samt alla barns rätt till stöd ses som en del i detta.

På förskolan tillagas frukost, lunch och mellanmål av vår kock och vårt köksbiträde utifrån en näringsriktig kost efter livsmedelsverkets rekommendationer. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån.

Visning av förskolan

Ingen visning av förskolan sker

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 24 mars och 5 maj 2023

Kontakta oss

Vindskyddet: 0709- 34 18 11
Häxans hus: 0709- 34 18 12

Maskrosen: 0721-90 06 10
Äpplet: 0708-59 42 62

Lövet: 0721-90 81 79

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv