Uteförskolan Stock och Sten

Uteförskolan Stock och sten ligger i utkanten av Pildammsparken i centrala Malmö. Vi ser parken som en otrolig tillgång i vårt arbete och undervisning tillsammans med barnen. Här vistas vi i en grön och lummig miljö och genom olika aktiviteter tar vi del av naturen och allt den har att erbjuda.

Om förskolan

Förskolan består av fem avdelningar varav två finns i parken och är till för de äldre barnen i ålder 3-6 år. För de yngre barnen finns tre avdelningar med separata gårdar i Stock o stenhuset på Roskildevägen 26.

Vår miljö i parken skapar dagligen spontana naturupplevelser som tillåter både barn och personal att växa i egen takt. Vi har också ett eget kök på förskolan där vår kock och köksbiträde lagar mat till både oss och Pildammsstadens förskola. Vi använder oss i största möjliga mån av ekologiska livsmedel.

Utbildning i förskolan

På Uteförskolan Stock och sten bedrivs den huvudsakliga undervisningen utomhus och anpassas efter väderleken och årstidernas olika växlingar. Vårt arbete med värdegrund och inkludering tar stor plats i vår vardag tillsammans med barnen.

Vi erbjuder en miljö med fysiska aktiviteter som stimulerar alla sinnen och värdesätter att alla barn ska kunna prova nya utmaningar i en kreativ miljö. Vi arbetar i projekt där vi alltid strävar efter att ta tillvara på och möta barnens lekar, intressen, erfarenheter och behov.

Pedagogerna organiserar utbildningen där barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få med sig upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet samt förmåga till matematisk och naturvetenskaplig förståelse med leken som fokus.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.15 på en av våra avdelningar i huset. Klockan 7.30 serveras frukost. Barn och personal delar då upp sig och går över till sina respektive frukostavdelningar. Efter frukost och fram till lunch erbjuds planerad och spontan undervisning som sedan tar ny fart på eftermiddagen.

Klockan 11.00 serveras lunchen utomhus. Under vissa omständigheter, som kyla och blåst under den kallare delen av året, finns möjlighet att äta inomhus. Därefter vilar de barn som är i behov av det och de barn som inte sover erbjuds olika lugnare aktiviteter. Det kan vara att barnen får lyssna på sagor och berättelser, sjunger, konstruerar eller leker. Det är viktigt även för de barn som inte sover att få en lugn stund och varva ner.

Klockan 14.00 är det mellanmål som äts utomhus. Klockan 16.15 stänger parkavdelningarna och man går in på Maskrosgården tillsammans med de andra avdelningarna. Förskolan stänger 17.45.

Vid behov har förskolan öppet till kl. 18.30. Tänk på att du då måste meddela fjorton dagar innan behovet. Vi måste nämligen hinna få tid att täcka upp med personal och schemat måste ändras.

Introduktion och inskolning

De första två veckorna av ditt barns vistelse på förskolan kallas inskolning/introduktion. Det är till för att du och ditt barn ska få en mjuk start och successivt vänja er vid den nya miljön samt lära känna personal och de andra barnen.

De första tre dagarna tillbringar du tillsammans med ditt barn på förskolan, sedan provar vi att du går ifrån en liten stund. Efterhand utökas den tiden. Hur inskolningen/introduktionen går till varierar eftersom varje barn är unikt i sitt sätt att vara. För oss är det viktigt att du är tillgänglig under hela inskolningsperioden.

Kommunikation med vårdnadshavare

Personalen värnar om den dagliga kontakten och kommunikationen vid hämtning och lämning. Våra andra informationskanaler är anslagstavlor i kapprummen, månadsbrev samt mail och sms.

Föräldramöte eller annan form av föräldrasamverkan hålls en gång per termin. På mötet berättar vi mer om förskolans verksamhet och viktiga händelser. Vi erbjuder även utvecklingssamtal minst en gång per år där vi samtalar kring ditt barns trivsel och utveckling.

Besöka förskolan

Tills vidare sker ingen visning av förskolan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 15 september 2023
  • 17 november 2023

Våra avdelningar

Vindskyddet: 0709-34 18 11
Häxans hus: 0709-34 18 12
Maskrosen: 0721-90 06 10
Äpplet: 0708-59 42 62
Lövet: 0721-90 81 79

Köket: 0721-90 81 69

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

sv