Spinneriets förskola

Spinneriets förskola är som en oas i staden, med lokaler i Mobiliahuset och gård på taket. Vår förskola är ljus och modern, med högt i tak och stora fönster. Samtidigt finns en historisk koppling – här låg tidigare en textilfabrik.

Om förskolan

Hos oss finns miljöer som ger goda förutsättningar för barns utveckling och lärande, med bland annat bibliotek och ateljé. Inomhusmiljön kompletteras av två takgårdar med inspirerande lekmiljö.

Förskolan har fyra avdelningar: Nåldynan för de yngsta, Vävstolen för de äldsta, Fingerborgen däremellan samt Lankarulla (Trådrullen) som är Malmös enda finskspråkiga avdelning för barn i åldrarna 1–5.

Förutom vår egen finskspråkiga avdelning finns en uppsökande finskspråkig verksamhet (kallad Rukki, som betyder Spinnrocken) kopplad till Spinneriets förskola. Den innebär att barn med finsk anknytning kan få stöd på finska på sin befintliga förskola eller familjedaghem. En finsktalande pedagog kommer då ut till förskolan och stöttar i att utveckla språk, kultur och identitet på finska.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar för att varje barn ska kunna uppleva glädje i förskolan och att all undervisning blir lustfylld och meningsfull. Barnens kompetens, nyfikenhet och intressen tillvaratas och lägger grunden för ett livslångt lärande.

Nyfikenheten att lära nytt stimuleras genom att vi utgår ifrån ett projekterande och utforskande arbetssätt med ett normkreativt perspektiv. Exempel på det är när vi utforskar vad som händer med våra odlingar på takgårdarna, när vi stadsvandrar på jakt efter geometriska former eller när vi reflekterar över vad en demokrati är och hur samhällets normer kan påverka både barn och vuxna.

Vårt förhållningssätt har sin utgångspunkt i allas lika värde, att olikheter berikar och att lika sällan är likvärdigt. Det vill säga, vårt motto är att varje barn och vuxen ska uppleva sig som en tillgång samt utveckla och stärka självkänsla och självförtroende.

En dag på förskolan

Hos oss sker undervisningen både spontant och planerat, och målet är att skapa förutsättningar för utveckling och lärande för varje barn. Leken är alltid grunden i vår utbildning. Barnens intressen, idéer och tankar är det som styr valet av aktiviteter och metodval. Vi strävar efter att ha en dagsrytm som ger en variation av både aktivitet och vila. Ett projekterande och utforskande arbetssätt genomsyrar dagen, vilket gör att aktiviteterna vävs samman till en helhet.

Måltiderna på förskolan tillagas av vår kock som ser till att maten är både näringsrik och god. Vi arbetar med måltidspedagogik för att synliggöra alla de faktorer som samverkar för att måltiden, utöver maten, ska erbjuda ett socialt sammanhang, lugn och ro, tillfälle att prova nya smaker och ett bord dukat med omsorg. Frukost serveras klockan 8.00, lunch 11.30 och mellanmål 14.30, däremellan har vi fruktstund.

Introduktion och inskolnig

Inskolningen läggs upp i samråd med dig som är vårdnadshavare. Att börja förskolan är ett stort steg, kanske till och med större för dig än för ditt barn. Vi arbetar med anknytning, relationsskapande samt att informera om förskolans rutiner, för att du och ditt barn ska känna trygghet och tillit.

Kommunikation med vårdnadshavare

Varje läsår erbjuder vi föräldramöte där förskollärare och arbetslag informerar om avdelningens utbildning och undervisning samt ger utrymme för dialog. Den dagliga kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare vid lämning och hämtning är värdefull. Kontinuerlig uppföljning skapar en helhet kring barnet utifrån olika perspektiv, så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Förskolan bjuder in till utvecklingssamtal årligen. Vid behov finns möjlighet att boka ytterligare samtal.

Besöka förskolan

Välkommen att kontakta förste förskollärare Anna Brosell för att besöka förskolan och vid eventuella frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 21 augusti 2023
  • 9 november 2023

Våra avdelningar

Fingerborgen: 0729-72 47 72
Lankarulla: 0729-72 47 75
Nåldynan: 0729-72 47 63
Vävstolen: 0729-72 47 67
Kök: 0729-72 47 94

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Spinneriets förskola

Besöksadress:
Per albin hanssons väg 28d

Anna-Märta Jarleklint

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0738-565091

Anna Brosell

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0736-811169

Michaela Åblom

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0701-457712
sv