Motettens förskola

Motettens förskola består av två sammanbyggda hus med åtta avdelningar, fyra per hus och ett gemensamt stort allrum. Runt hela förskolan sträcker sig en stor grönskande gård med stora möjligheter att utveckla sin motorik och lek.

Om förskolan

På Motettens förskola arbetar vi i grupper indelat efter ålder, vi har tre avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre barnen. Vi har också tre avdelningar som tar emot barn med hörselnedsättning och döva barn. Där jobbar personal som, utöver sin kompetens som barnskötare och förskollärare, också har särskild kunskap kring att möta dessa barn i förskolan.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga. Vi organiserar de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Vi har särskilt fokus på ett språkutvecklande arbetssätt och jobbar också för att lyfta det pedagogiska arbetet i utemiljön.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Klockan 8.00 är det dags för frukost. Vid 9.00 är alla barn på plats och då delar vi in oss i mindre grupper. Innehållet i verksamheten styrs av barnens intresse med fokus på det pågående projektet. Vi använder oss av miljöer både inne och ute. Ofta besöker vi platser i vårt närområde såsom bibliotek, lekplatser eller naturområden. Vi brukar äta frukt någon gång under förmiddagen.

Vid 11.30 äter vi lunch. Vi har en kock och ett köksbiträde som lagar all mat i förskolans kök. Efter lunchen sover de yngre barnen, de äldre lyssnar på en saga eller har en stund för avkoppling och sedan går de ofta ut och leker på gården.

Mellanmål serveras vid 14.30. När vädret är fint brukar vi äta mellanmål utomhus. Klockan 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och avslutar förskoledagen tillsammans. Vid 18.00 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

När ditt barn börjar förskolan hos oss börjar vi med en inskolningsperiod. Hur lång inskolningsperioden är skiljer sig från barn till barn, men vi brukar räkna med ungefär två veckor. De första dagarna är barnet hos oss kortare stunder tillsammans med en förälder. Efterhand som barnet börjar bli tryggt provar vi att barnet är själv i barngruppen. Det är viktigt att vårdnadshavarna är tillgängliga under den här perioden och snabbt kan komma till förskolan om det skulle behövas. Vi utökar barnets vistelsetid successivt under inskolningsperioden.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet i verksamheten. Vi bjuder också in till andra tillfällen där du som vårdnadshavare får möjlighet att träffa pedagogerna och andra vårdnadshavare på förskolan. Varje år erbjuder vi också utvecklingssamtal där vi pratar om just ditt barns trivsel och utveckling. Om ni har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till. Vi värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Åsa Hylén. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 29 september 2023

Våra avdelningar

Delfinen: 0723-54 04 98
Kaninen: 0723-54 05 00

Lejonet: 0723-54 04 97
Pantern: 0733-60 95 58

Räven: 0733-59 40 22
Sköldpaddan: 0723-54 05 03

Sälen: 0733-59 43 24
Tuppen: 0733-59 44 18

Kök: 0733-59 44 11

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv