Brandvaktens förskola

Brandvaktens förskola är en förskoleverksamhet helt anpassad för barn med flerfunktionsnedsättningar. På förskolan finns det i nuläget plats för 15 barn i åldrarna 1-7 år.

Här arbetar kompetent och engagerad personal som gör allt för att barnen ska känna trygghet och stimulans. Vår personal är legitimerade förskollärare, specialpedagog och barnskötare varav vissa även har undersköterskeutbildning.

Det pedagogiska arbetet

Grunden i vårt pedagogiska arbete utgår ifrån förskolans reviderade läroplan Lpfö 98 rev. 2016. Barnens omvårdnadsbehov liksom utvecklingsbehov utifrån individuella förutsättningar blir väl tillgodosedda! En god relation och kommunikation med vårdnadshavarna samt habiliteringen är av största vikt för oss.

Nyrenoverade lokaler

Förskolan finns i nyrenoverade lokaler på Annetorpsvägen 8 i Hyllie. Brandvaktens förskola hette tidigare Gläntans och Solgläntas förskola som låg på Koralgatan och flyttade till Annetorpsvägen i augusti-17 och därmed bytte namn till Brandvaktens förskola.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 26 augusti
  • 27 augusti

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Senast ändrad: