Brandvaktens förskola

Brandvaktens förskola är en specialförskola för barn med flerfunktionsvariation.

Om förskolan

Hos oss har vi pedagogisk undervisning med vård och omsorg. Vi är en pedagogtät grupp som arbetar aktivt med att anpassa undervisningen utifrån barnens behov. Vi strävar efter att skapa en rik och inspirerande miljö som inbjuder och stimulerar barnens sinnen. Vi finns på Hyllie i ett eget hus med ett närområde där det finns många härliga grönområden samt anpassade lekplatser. På vår gård har vi vårt orangeri där vi upplever utomhus fast inomhus.

Utbildning i förskolan

Vi har ett stort fokus på det enskilda barnet och utifrån det skapar vi ett individuellt schema för varje barn. Schemat synliggör barnets fysiska behov men även barnets rätt till undervisning. För oss är det viktigt att stimulera barnens sinnen genom olika aktiviteter där det alltid finns en pedagogisk tanke bakom. Vi lyfter in det lustfyllda lärandet för att barnen ska nå både långsiktig och kortsiktig utveckling. Även om det enskilda barnet har ett individuellt schema arbetar vi med gemensamma aktiviteter för att stärka gemenskapen mellan barnen på förskolan.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 07.00 och stänger 17.15. Måltiderna anpassas utifrån barnens individuella behov, men vi försöker hålla oss till rutinerna att klockan 8.00 är det frukost, 11.00 är det lunch och 14.30 är det mellanmål.

Hos oss har varje veckodag ett speciellt tema: Utedag, sagodag, musikdag, rörelsedag och fredagsdansen. Varje dag har en färdig struktur men anpassas efter varje enskilt barn. På mogonen har vi samling med fokus på sång och musik, där vi lägger stor vikt vid att se varje barn och hälsa välkommen. Våra olika sinnen kombineras alltid i samband med en pedagogisk aktivitet. Efter den gemensamma morgonsamlingen har barnen varsitt individuellt schema som styr barnens dag, utifrån dagsform och välmående.

Introduktion och inskolning

Vi rekommenderar minst en vecka för inskolning. Den första dagen är du och ditt barn på förskolan klockan 9-10 och då bestämmer vi tillsammans tider för resten av veckan. Det är viktigt att du under inskolningen finns i barnets närhet som en trygghet. Då har även pedagogerna möjlighet att se på vilket sätt vi kan stötta barnet och vilka rutiner barnet har. Du som vårdnadshavare får god insyn i vår verksamhet samtidigt som du lär känna pedagogerna.

Kommunikation med vårdnadshavare

Utöver den dagliga kontakten vid lämning och hämtning kommunicerar vi via våra kontaktböcker och via telefon.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med förste förskolläraren Ulrika Artberger. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 6 september 2023
  • 16 november 2023

Vår avdelning

Brandvaktens förskola: 0733-23 65 69

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv