Korrebäckens förskola

Korrebäckens förskola ligger på Cronquists gata 8, i närheten av Södervärn. På vår förskola har vi fem barngrupper i två team med äldre och yngre barn.

Om förskolan

Från Korrebäckens förskola har vi gångavstånd till parker, bibliotek och bussförbindelser. Promenader till olika parker och lekplatser i närmiljön är ett naturligt inslag i vår utbildning. Utöver dagliga utevistelser åker vi med barnen på utflykter till naturområden och tar del av kulturevenemang i Malmö. På vår förskola är en del av platserna reserverade för barn med olika funktionsnedsättningar, integrerade på samtliga avdelningar.

Utbildning i förskolan

Vår utbildning utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Leken har en central plats i vår utbildning.

Vi har vi ett projekterande och utforskande arbetssätt, med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer för att de ska vara delaktiga och ha inflytande över utbildningen. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta, kreativa och har en stark drivkraft att utforska omvärlden.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15. Efter frukost klockan 8 delar vi upp oss i olika projektgrupper både inom- och utomhus. Lunchen serveras vid klockan 11 och därefter vilar de yngre barnen medan de äldre har sagoläsning eller andra lugnare aktiviteter. Klockan 14 är det dags för mellanmål och därefter erbjuds ute- eller innevistelse med olika aktiviteter. Förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Hos oss arbetar vi utifrån en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten ca kl. 9-14 under de fem första dagarna. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och dess vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen.

Nästkommande vecka gör du en överenskommelse med oss personal om din närvaro utifrån barnets bästa. Barnet kan då börja vistas på förskolan utan dig men du behöver finnas tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan utifrån sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två föräldramöten per år i form av öppet hus, där pedagogerna bjuder in vårdnadshavare familjerna till att ta del av det pedagogiska innehållet i utbildningen. Utvecklingssamtal erbjuds också varje år. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

Besöka förskolan

Om du har fått en plats och tackat ja är du välkommen att besöka förskolan. Har du andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.
Vi erbjuder besök 19 september samt 28 november 2023, 13.00-13.30

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 18 september 2023
  • 17 november 2023

Våra avdelningar

Bullerbyn: 0709-34 11 30
Katthult: 0709-34 11 34
Saltkråkan: 0709-34 11 32
Villekulla: 0709-34 11 33
Lönneberga: 0709-34 11 31

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv