Korrebäckens förskola

Korrebäckens förskola ligger på Cronqvist gata 8A med gångavstånd till parker, bibliotek och bussförbindelser. Promenader till olika parker och lekplatser i närmiljön är ett naturligt inslag i vår utbildning. Utöver dagliga utevistelser åker barnen även på utflykter till naturområden och tar del av kulturevenemang i Malmö. Förskolan har fem grupper i två team med äldre och yngre barn.

Lek, lärande och utveckling

Liksom alla andra förskolor utgår vår utbildning från våra styrdokument så som läroplanen och planen mot diskriminering och kränkande behandling. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vår utbildning utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och leken har en central plats i vår utbildning.

På Korrebäckens förskola har vi ett projekterande och utforskande arbetssätt, med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer för att de ska vara delaktiga och ha inflytande över utbildningen. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta, kreativa och har en stark drivkraft att utforska omvärlden.

På Korrebäcken är en del av platserna reserverade för barn med olika funktionsnedsättningar, vilka är integrerade på samtliga avdelningar.
Vi har även ett nära samarbete med specialpedagogiska teamet och barnhabiliteringen.

Måltider

Korrebäckens förskola har ett mottagningskök som följer Malmö stads matpolicy.

Öppettider

Vi har öppet vardagar 6.15–17.30.

Dagar då vi har stängt

Fyra dagar om året håller förskolan stängt. De stängda dagarna är värdefulla för att vi ska kunna utveckla utbildningen och erbjuda en förskola av god kvalitet. Bland annat arbetar vi med fortbildning och olika former av kompetensutveckling. Senast 14 dagar innan behöver vi få besked om ditt barn behöver omsorg de dagarna.

Frånvaro

Meddela oss när ditt barn är sjukt eller ledigt senast kl. 7.30. Meddela när ditt barn kommer tillbaka till förskolan, om möjligt dagen innan. Det går bra att tala in ett meddelande på mobilsvar eller skicka ett sms.

Besök

Om ni är intresserade av ett besök på Korrebäckens förskola; ta kontakt med någon av våra förste förskollärare så bokar vi in en tid som passar er och vår utbildning.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 23 september 2022
  • 11 november 2022

Kontakta oss

Bullerbyn: 0709-34 11 30
Katthult: 0709-34 11 34
Saltkråkan: 0709-34 11 32
Villekulla: 0709-34 11 33
Lönneberga: 0709-34 11 31

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv