$left
$middle

Utbildningsområde B

Ainileena Niva, utbildningschef
Telefon: 0721-85 00 37
E-post: ainileena.niva@malmo.se


Kontaktinformation

Förskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00–17.00
sv