Molnets förskola

Molnets förskola ligger nära Dalaplan. Vi har en stor härlig gård på taket och gångavstånd till parker, bibliotek och bussförbindelser. Promenader till olika parker och lekplatser i närmiljön är ett naturligt inslag i vår utbildning. Förskolan består av sex grupper i två team med äldre och yngre barn.

Om förskolan

Förskolan är byggd i två plan med utsikt över Malmös takåsar. Vår innemiljö rymmer gemensamma ateljéer, förskolebibliotek, och rörelserum. Alla fönster i byggnaden är i barnens höjd. Vi har en kreativ utemiljö på taket med olika stationer och uteateljé. Utöver dagliga utevistelser åker vi även på utflykter till naturområden och tar del av kulturevenemang i Malmö.

Utbildning i förskolan

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vår utbildning utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och leken har en central plats. På Molnets förskola har vi ett projekterande och utforskande arbetssätt, med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer för att de ska vara delaktiga och ha inflytande. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta, kreativa och har en stark drivkraft att utforska omvärlden.

En dag på förskolan

Vi öppnar 6.15. Efter frukost klockan 8 delar vi upp oss i olika projektgrupper både inom- och utomhus. Lunchen serveras vid klockan 11. Vi har ett eget tillagningskök där vår kock lagar måltiderna från grunden i största möjliga mån. Så mycket som möjligt av råvarorna är ekologiska, kravmärkta, närproducerade och säsongsbundna.

Efter lunchen vilar de yngre barnen medan de äldre har en sagoläsning eller andra lugnare aktiviteter. Klockan 14 är det dags för mellanmål och därefter erbjuds ute- eller innevistelse med olika aktiviteter. Förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Hos oss arbetar vi utifrån en föräldraaktiv inskolning under två veckor. Den första veckan är du på förskolan med ditt barn ca kl. 9-14. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med mat, vila och blöjbyten. Detta gör vi för att barnet ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Nästkommande vecka kommer vi överens om din närvaro utifrån barnets bästa. Denna vecka kan barnet börja vistas på förskolan utan dig men du behöver finnas tillgänglig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan utifrån sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två föräldramöten per år, i form av öppet hus/drop-in där pedagogerna bjuder in familjerna till att ta del av det pedagogiska innehållet i utbildningen. Vi erbjuder utvecklingssamtal varje år.

Besöka förskolan

Om du har fått en plats och tackat ja är du välkommen att besöka förskolan. Har du andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.
Vi erbjuder besök 12 september samt 21 november 2023, 13.00-13.30.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 18 september, 2023
  • 17 november, 2023

Våra avdelningar

Virvelvinden: 0708- 12 88 99
Månskenet: 0721-82 58 53
Solstrålen: 0733-24 79 50
Regndroppen: 0768-91 75 44
Regnbågen: 0768-91 17 19
Snöflingan: 0731-56 99 24

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv