Björnens förskola

Björnens förskola ligger nära Davidshallstorg och består av fyra avdelningar med totalt cirka 75 barn. Här erbjuds barnen en kreativ och inbjudande miljö som inspirerar till lärande, upptäckarlust och samspel.

Om förskolan

På Björnens förskola möts du av engagerade pedagoger som erbjuder en trygg förskoleverksamhet med hög kvalitet. Avdelningarna är utformade med material som bjuder in till skapande och möjligheter för barnet att förverkliga sina tankar och processa sina erfarenheter. På Björnen är alla barn allas barn och pedagogerna har ett nära samarbete mellan avdelningarna.

Utbildning i förskolan

På vår förskola vill vi bygga framtidstro och empati genom att stärka allas förmåga att kommunicera, samarbeta och vara kreativa. Ett av våra fokusområden är ”Digitalt meningsskapande” där barn och pedagoger tillsammans upplever, undersöker och skapar med digitala verktyg i vardagen. Ett annat fokusområde kallar vi Barns delaktighet och inflytande. Det innebär att ditt barn får möjlighet att diskutera och utbyta tankar med kompisar och pedagoger. Pedagogerna säkerställer med olika metoder att barnens röster blir hörda. Det syns i lärmiljöerna, på matsedeln och i undervisningen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.15 på avdelning Kotten. Frukost serveras 8:00-8.30. 09:30-11:00 har vi planerad undervisning. Oftast är det vid denna tid vi har inbokade utflykter, projekterande arbete, teaterföreställningar med mera.

Cirka 11:15 äter vi lunch som tillagas och levereras av Södra sommarstadens centralkök. Efter lunchen erbjuds de barn som behöver sova att göra detta i vagnar ute på gården. Övriga barn erbjuds en stunds vila och sedan aktiviteter ute eller inne. 14:15 serveras mellanmål och därefter fortsätter undervisningen utomhus eller inomhus till förskolan stänger klockan 18:00.

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning. Du som vårdnadshavare är med ditt barn de första 3-4 dagarna. På så vis lär ni tillsammans känna rutinerna på förskolan, barnen och pedagogerna. Inskolningen pågår under två veckor och upplägget anpassas efter barnets behov. Ditt barn får en ansvarspedagog som har ett extra ansvar för inskolningen. Pedagogerna på förskolan är lyhörda för dina och ditt barns önskemål och arbetar för ditt barns välmående. Pedagogerna arbetar medvetet med att alla barn ska känna sig som en del av gruppen och sedda som den individ hen är.

Kommunikation med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är den viktigaste personen i ditt barns liv och därmed viktig för oss. Vi önskar hålla en öppen och nära kommunikation med dig, och du är alltid välkommen att komma med synpunkter eller ställa dina frågor om vår verksamhet. Som vårdnadshavare blir du varje höst inbjuden till ett informationsmöte på ditt barns avdelning. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan kan du ta kontakt med förste förskollärare Matilda Ekdahl. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Fyra dagar per termin stänger förskolan klockan 15.00. Två dagar per termin håller förskolan stängt hela dagen. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Vid behov av omsorg vid dessa tillfällen, meddela förskolan senast två veckor innan.

Aktuella datum höstterminen 2023:

  • 31 augusti - stängt hela dagen
  • 1 september - stängt hela dagen
  • 2 oktober - stänger klockan 15.00
  • 27 november - stänger klockan 15.00

Våra avdelningar

Kotten: 0708-55 06 27
Tallen: 0708-55 25 39
Stubben: 0708-55 20 64
Gläntan: 0708-55 28 86
Köket: 0732-33 70 75

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

Björnens förskola

Besöksadress:
Holmgatan 8

Eva-Lena Sköld

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0729-732388

Rosita Eriksson

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0709-578859

Matilda Ekdahl

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 731562263
sv