Björnens förskola

Vår förskola är centralt placerad på en innergård vid Davidshalls torg.

Här finns fyra avdelningar med möjlighet att dela upp sig i flera mindre rum. Miljöerna är anpassade för lek, bygg och konstruktion, musik, rörelse och skapande, utforskande av natur, matematik, teknik och språkutveckling. Vår gård erbjuder en god lekmiljö. Tillsammans utforskar vi även vår närmiljö, platser längre bort, samt tar del av stadens kulturutbud.

I vårt förskoleområde ingår även Bryggan, Sjösättningen och Lekattens förskolor.

Är ni intresserade av att besöka förskolan kontakta förste förskollärare för att boka tid för visning

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 25 och 26 augusti 2022

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss

Gläntan: 0708-55 28 86
Stubben: 0708-55 20 64
Tallen: 0708-55 25 39
Kotten: 0708-55 06 27
Kök: 0723-55 73 66

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv