Lekattens förskola

Lekattens förskola ligger vid på en lugn innergård vid Södervärn och består av två avdelningar. I närheten finns Pildammsparken, bibliotek och Konsthallen.

Om förskolan

På Lekattens förskola möts du av engagerade pedagoger som erbjuder en trygg förskoleverksamhet med hög kvalitet. Barnen erbjuds en kreativ och inbjudande miljö som inspirerar till lärande, upptäckarlust och samspel. På vår förskola är alla barn allas barn och pedagogerna har ett nära samarbete mellan avdelningarna.

Utbildning i förskolan

På vår förskola vill vi bygga framtidstro och empati genom att stärka allas förmåga att kommunicera, samarbeta och vara kreativa. Ett av våra fokusområden är ”Digitalt meningsskapande” där barn och pedagoger tillsammans upplever, undersöker och skapar med digitala verktyg i vardagen. Ett annat fokusområde kallar vi Barns delaktighet och inflytande. Det innebär att ditt barn får möjlighet att diskutera och utbyta tankar med kompisar och pedagoger. Pedagogerna säkerställer med olika metoder att barnens röster blir hörda. Det syns i lärmiljöerna, på matsedeln och i undervisningen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl. 06.15 på avdelning Pingvinen. Frukost serveras kl. 8.00-8.30 09:30-11:00 har vi planerad undervisning. Oftast är det vid denna tid vi har inbokade utflykter, projekterande arbete, teaterföreställningar med mera.

11:00 äter vi lunch som tillagas och levereras av Södra sommarstadens centralkök. Efter lunchen erbjuds de barn som behöver sova att göra detta i vagnar ute på gården. Övriga barn erbjuds en stunds vila och sedan aktiviteter ute eller inne. 14:00 serveras mellanmål och därefter fortsätter undervisningen utomhus eller inomhus till förskolan stänger klockan 17.45.

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning. Du som vårdnadshavare är med ditt barn de första 3-4 dagarna. På så vis lär ni tillsammans känna rutinerna på förskolan, barnen och pedagogerna. Inskolningen pågår under två veckor och upplägget anpassas efter barnets behov. Ditt barn får en ansvarspedagog som har ett extra ansvar för inskolningen. Pedagogerna på förskolan är lyhörda för dina och ditt barns önskemål och arbetar för ditt barns välmående. Pedagogerna arbetar medvetet med att alla barn ska känna sig som en del av gruppen och sedda som den individ hen är.

Kommunikation med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är den viktigaste personen i ditt barns liv och därmed viktig för oss. Vi önskar hålla en öppen och nära kommunikation med dig, du är alltid välkommen att komma med synpunkter eller ställa dina frågor om vår verksamhet. Som vårdnadshavare blir du varje höst inbjuden till ett informationsmöte på din avdelning. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal en gång per läsår.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan kan du ta kontakt med förste förskollärare Matilda Ekdahl. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Fem dagar per termin stänger förskolan klockan 15.00. Två dagar per termin håller förskolan stängt hela dagen. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Vid behov av omsorg vid dessa tillfällen, meddela förskolan senast två veckor innan.

Aktuella datum höstterminen 2023:

  • 31 augusti - stängt hela dagen
  • 1 september - stängt hela dagen
  • 9 oktober - stänger klockan 15.00
  • 6 november - stänger klockan 15.00
  • 4 december - stänger klockan 15.00

Våra avdelningar

Pingvinen: 0708-55 41 04
Delfinen: 0708-55 36 10
Köket: 0723-86 35 53

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv