Johanneslusts förskola

Johanneslust är en nybyggd förskola som ligger i ett bostadsområde med gamla anor från tiden när SJs lokstallar fanns i området.

Om förskolan

Förskolan är byggd i två plan där de yngre barnens avdelningar ligger på första våningen och de äldre barnens på den övre. På förskolan finns även ett gemensamt torg, vattenrum, en stor ljus ateljé samt ett bibliotek. Dessa pedagogiska miljöer knyter samman förskolan som en mötesplats för barn och pedagoger och inspirerar till lärande genom lek och kreativitet.

Vår utemiljö är uppdelad i fyra olika gårdar som inbjuder till lek och rörelse. Vi har även närhet till olika parker och utflyktsmål. Maten hos oss lagas på plats och kockarna har ett nära samarbete med barn och pedagoger.

Utbildning i förskolan

Hos oss arbetar vi utforskande i projekt och värdesätter ett samspel och respekt mellan barn och vuxna. Vi strävar efter att förskolan ska stärka barnen i deras självkänsla och i deras självständighet. Vi arbetar med våra miljöer så att de är tillgängliga, stimulerande och utmanande för den barngrupp som vi möter just nu. Vi värnar om barns lek och meningsskapande och i vår dagliga struktur ges barnen möjlighet till inflytande över sin utveckling och sitt lärande. Vi delar in oss i mindre grupper där barnens intresse och funderingar är utgångspunkten. På så sätt vill vi lyssna på barnen och deras idéer så att de ska känna sig delaktiga.

Varje aktivitet utformas så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad, behov och intresse. På så sätt vill vi stimulera fantasi, kreativitet och förmågan att leka - båda själva och tillsammans.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15 på avdelningen Biljetten och klockan 8.00 äter vi frukost.
Under dagen delar barn och pedagoger in sig i grupper där barnen får möta olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi äter också frukt någon gång under dagen.

Lunch serveras klockan 11.15.Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen har uppevila vilket till exempel kan vara en högläsningsstund. 14.15 äter vi mellanmål. Förskolan stänger klockan 18.00 på avdelningen Biljetten.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning under två veckor. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-14 under första veckan. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och du som vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Andra veckan börjar barnet vara utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för just ditt barn att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två drop-in per år där du som vårdnadshavare kan ta del av det som sker i verksamheten. Dessa tillfällen är förlagda på eftermiddagen och du blir i god tid informerad om när det ska äga rum.

Våra pedagoger värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och aktuell information hittar du även i hallarna. Förutom uppföljningssamtal, som vi har cirka en månad efter inskolningen, erbjuds också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler samtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Har du blivit erbjuden en plats har du möjlighet att besöka förskolan. Kontakta biträdande rektor i så fall, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Är du nyfiken på vår förskola har vi visningsdag den 4 oktober, 2023 kl. 10.00-10.45. Glöm inte att anmäla dig till förste förskollärare på mail, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 31 augusti 2023
  • 1 september 2023

Våra avdelningar

Biljetten 1: 0729-81 10 88
Biljetten 2: 0729-81 10 89
Tåget: 0729-81 10 87
Dressinen: 0708-34 76 88
Perrongen: 0721-84 33 03
Centralen: 0721-84 33 59
Kök: 0734-00 33 16

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv