Rostorps förskola

Mitt i Rostorps villaområde ligger Rostorps förskola. Grodan och Humlan bildar en enhet för de yngre barnen och Myran och Nyckelpigan bildar enhet för de äldre barnen.

Om förskolan

Förskolan är byggd i ett plan där alla avdelningarna har utgång till en lummig, kuperad utemiljö med fruktträd som inbjuder till mycket lek och rörelse. Ett staket delar av gården där de yngre barnen får möjlighet att leka och utforska under lite lugnare former. Närheten till parker och bibliotek underlättar för spontana utflykter. Ett nära samarbete mellan kock och barn stimulerar både fantasin och kreativiteten.

Utbildning i förskolan

På vår förskola organiserar vi de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Vi vill ge barnen upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Under stora delar av dagen delas barnen upp i mindre grupper där barnens intresse är utgångspunkten. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de blir delaktiga.

En dag på förskolan

Vi börjar och avslutar dagen på öppnings- och stängningsenheten. Under dagen delar barn och pedagoger in sig i grupper och barnen får möta olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål samt någon frukt under dagen. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får tillfälle till vila.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning under två veckor. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-14 under första veckan. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyten. Det gör vi för att ditt barn och du som vårdnadshavare ska känna trygghet i den nya situationen. Den andra veckan kan barnet börja att vara utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två drop-in per år där du som vårdnadshavare kan ta del av det som sker på förskolan. Dessa tillfällen är förlagda till eftermiddagen och vi informerar i god tid om vilka dagar det blir. Vi erbjuder uppföljningssamtal cirka en månad efter inskolningen och utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler samtal så är det bara att säga till. Självklart värnar vi också om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

Besöka förskolan

Om du vill besöka Rostorps förskola för att få en bild av förskolan inför ansökan om plats är du välkommen den 6 oktober 9:00-9:30. Kom ihåg att anmäla dig till förste förskollärare på mail: catarina.catti.andersson@malmo.se

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 31 augusti 2023
  • 1 september 2023

Våra avdelningar

Grodan: 0708-47 78 18
Humlan: 0708-47 77 50
Myran: 0708-47 78 42
Nyckelpigan: 0708-12 41 38
Kök: 0709-57 29 49

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv