Kirsebergstornets förskola

I Kirsebergstadens hjärta ligger Kirsebergstornets förskola. Förskolan har två avdelningar: Kullen för de yngre barnen och Berget för de äldre.

Om förskolan

Förskolans gård är liten och kuperad, och utanför grinden finns ett stort grönområde. Närheten till parker och bibliotek gör att vi lätt kan göra spontana utflykter. Förskolan har ett mottagningskök och får sin mat tillagad på Bulltofta förskola.

Utbildning i förskolan

På vår förskola organiserar vi de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Vi vill ge barnen upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Under stora delar av dagen delas barnen upp i mindre grupper där barnens intresse är utgångspunkten. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de blir delaktiga.

En dag på förskolan

Vi börjar och avslutar dagen på öppnings- och stängningsenheten. Under dagen delar barn och pedagoger in sig i grupper och barnen får möta olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål samt någon frukt under dagen. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får tillfälle till vila.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning under två veckor. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-14 under första veckan. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyten. Det gör vi för att ditt barn och du som vårdnadshavare ska känna trygghet i den nya situationen. Den andra veckan kan barnet börja att vara utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två drop-in per år där du som vårdnadshavare kan ta del av det som sker på förskolan. Dessa tillfällen är förlagda till eftermiddagen och vi informerar i god tid om vilka dagar det blir. Vi erbjuder uppföljningssamtal cirka en månad efter inskolningen och utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler samtal så är det bara att säga till. Självklart värnar vi också om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning.

Besöka förskolan

Om du vill besöka Kirsebergstornets förskola för att få en bild av förskolan inför ansökan om plats är ni välkomna 6 oktober 10:00-10:30. Kom ihåg att anmäla dig till förste förskollärare på mail: catarina.catti.andersson@malmo.se

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 31 augusti 2023
  • 1 september 2023

Våra avdelningar

Berget: 0708-12 41 63
Kullen: 0708-12 42 83

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv