Storkens förskola

Välkomna till Storkens förskola mitt i centrala Malmö! Oss hittar du i det vackra kulturminnesmärkta gasverket där vi delar gård med Moderna muséet.

Om förskolan

Storken är lokaliserad på bottenplan i ett gammalt gasverk. Vår förskola består av tre avdelningar; På avdelningen Miro går de äldre barnen medan de yngre går på Picasso och Beskow. Förskolan är lokaliserad på bottenplan i ett gammalt gasverk. På varje avdelning arbetar tre pedagoger och i vårt kök lagar Storkens kock mat från grunden.

Vår utemiljö består av en härlig bakgård som vi på förskolan har för oss själva. Där erbjuder vi barnen olika aktiviteter utifrån deras behov och intressen. Vi har även promenadavstånd till flera olika parker, lekplatser och bibliotek som ger barnen möjlighet att utforska Malmö.

Utbildning i förskolan

Hos oss arbetar vi utforskande i projekt och värdesätter ett samspel och respekt mellan barn och vuxna. Vi utgår från barnens intressen och funderingar vilket innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de ska känna sig delaktiga. Varje aktivitet utformas så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter behov och intresse. På så sätt vill vi stimulera fantasi, kreativitet och förmågan att leka - båda själva och tillsammans.

Våra prioriterade områden just nu är ”magiska språk” där vi tillsammans skapar en atmosfär att vilja uttrycka sig och kommunicera genom högläsning, berättande, samtal och reflektion. Vi använder oss även av olika estetiska uttrycksformer som är tillgängliga i miljöerna. På Storkens förskola ges barnen också möjlighet att i olika projekt utforska och prova hur digitala verktyg fungerar. Det kan till exempel vara att barnen fotar det de vill från dagens projekt och sedan sätter vi upp fotona på väggen i förskolan.

En dag på förskolan

Storkens förskola öppnar klockan 06.30. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost mellan klockan 07.30 - 08.15 varje dag- den äter vi gemensamt över avdelningarna. Efter frukosten går barn och pedagoger till sina respektive avdelningar. De yngre barnen startar sin dag tillsammans ute på gården. Runt klockan 9.15 delar barn och pedagoger upp sig i mindre grupper, för att skapa mindre sammanhang. Sedan pågår undervisning som pedagogerna har planerat utifrån barnens behov och intresse. Innan lunch brukar avdelningarna ha samling med olika innehåll, sjunga sånger och ha rim och ramsor.

Vi äter en gemensam lunch klockan 11.00. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen har uppevila i form av en högläsningsstund. Klockan 14.15 äter vi mellanmål. De allra flesta dagar erbjuds de äldre barnen utevistelse även på eftermiddagen. Vid klockan 16.30 slår vi ihop oss på en av avdelningarna och då möts barnen över avdelningarna för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Första dagen på förskolan ses vi klockan 9.30-10.30 för en kort introduktion om upplägget för inskolningen. Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten under den första veckan, cirka 9.15-12.00 varje dag. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och du som vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för ditt barn att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi sätter högt värde på en god och respektfull kommunikation mellan våra vårdnadshavare och personal. En gång per år bjuder vi in alla vårdnadshavare till ett möte där pedagogerna berättar om avdelningens pedagogiska arbete och dess innehåll. Våra pedagoger värnar också om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så går det bra att prata med våra pedagoger om det.

Besöka förskolan

Den 31 maj och 25 september kl 15.30 har vi visning av förskolan. Kontakta biträdande rektor Suna Mutlu inför besök. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetstveckling:

  • 1 september 2023
  • 29 november 2023

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Våra avdelningar

Beskow: 0766-26 14 32
Picasso: 0708-37 13 29
Miró: 0766-26 10 68

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv