Fyrens förskola

Fyrens förskola ligger i kvarteret Flaggskeppet i Västra hamnen. Förskolan har tre avdelningar på två våningsplan i ett hus med egen gård. I närområdet finns tillgång till vackra miljöer, bibliotek och museum.

Om förskolan

Förskolans lokaler är ljusa och rymliga med stora fönster. Varje avdelning har tillgång till egen ateljé och eget kök. Vår förskola har en egen gård men vi har även tillgång en allmän gård. Gårdarna ger möjlighet till varierade aktiviteter för alla åldrar. Alla avdelningarna har ett utvecklat samarbete för att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och trygghet för varje enskilt barn. På vår förskola har vi ett kök med egen kock som lagar all vår mat.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga. Vi organiserar de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Digitalitet och delaktighet står i fokus i undervisningen, både inom- och utomhus.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.30 på avdelningen Akvarellen. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 8:00 varje dag. Efter frukosten sätter våra pedagogiska aktiviteter i gång både inomhus och utomhus. Under förmiddagen äter vi frukt.

Vi äter en gemensam lunch klockan 11.00. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en uppe vila med en lugn aktivitet, till exempel sagostund. Vi äter mellanmål klockan 14.00. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Vid klockan 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen Akvarellen eller utomhus på gården och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17:30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

På vår förskola har vi så kallad föräldraaktiv inskolning. Med det menas att du som förälder är med och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn under inskolningen. Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med varje dag den första tiden. Det är viktigt att du som förälder känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn. Självklart vill vi samarbeta med dig för att inskolningen ska bli så bra som möjligt. Vi är lyhörda för önskemål.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Informationsbrev skickas ut kontinuerligt från varje avdelning.

Besöka förskolan

Om du är intresserad av att välja vår förskola för ditt barn så är du välkommen på besök 21 mars 10.00 samt i höst den 24 oktober kl 10.00. Boka ditt besök med biträdande rektor, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

OBS! Visningen 21 mars är fullbokad.

För barnens säkerhet behöver ni visa legitimation vid besöket.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 25 augusti 2023
  • 10 november 2023

Kontakta oss

Regnbågen 0709-31 65 13
Paletten 0709-31 65 04
Akvarellen 0708-39 78 42  
Köket 0731-45 57 81

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

Fyrens förskola

Besöksadress:
Signalgatan 13

Helena Nilsson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0731-428558

Catarina R Vallejos

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0706-947253

Cissi Aall Flood

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 723968702
sv