Sofia förskola

Sofia förskola ligger centralt med närhet till Folkets Park, Möllevångstorget och Enskifteshagen. Vi har en egen avgränsad gård som uppmuntrar till utforskande och lek.

Om förskolan

Vår förskola har stora ljusa lokaler i tre plan med rum för lek, skapande och rörelse. Förskolan har eget bibliotek och även en gympasal. Vår personal deltar i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Vår vision är att barnen ska vara medskapare av sin nutid och sin framtid.

Utbildning i förskolan

En viktig grund i vår utbildning är att barnen delas in i mindre grupper under dagen. Barnen ges på detta sätt möjlighet att upptäcka, utforska och skapa utifrån sina egna förutsättningar. Vi utgår från barnens intressen i vårt projekterande arbetssätt och tar vara på barnens förundran och tankar. Vi erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att alla barn kan leka, utforska och experimentera hela dagen. Hos oss får barnen möjlighet till en mångfald av kreativa uttryckssätt som exempelvis dans, musik, drama, måleri, teckning och lera.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.30. Vi välkomnar de barn som lämnas tidigt på morgonen på vår gemensamma öppningsavdelning. Att få börja och avsluta dagen på ett lugnt sätt är viktigt för att må bra. När det börjar närma sig frukost, går de äldre barnen upp till sina avdelningar. Frukost serveras klockan 8.00.

Varje dag ger vi barnen möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter såväl inomhus som utomhus. I förskolan får leken ta stor plats då den skapar lärsituationer på många olika sätt. Under förmiddagen äter vi frukt.

Lunch äter de yngre barnen cirka klockan 11, och de äldre barnen 11.30. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en lugn stund tillsammans. På eftermiddagen har barnen möjlighet att fortsätta utforska utifrån förmiddagens aktiviteter eller välja annat som erbjuds på avdelningen. Klockan 17:30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv introduktion. Det betyder att du som förälder är ett viktigt stöd för ditt barn, samtidigt som du får god insikt i vår verksamhet. Du får också en chans att lära känna personal och barn på avdelningen. Du som förälder känner ditt barn bäst och vi kommer att fråga dig om vad ditt barn är van vid, vad det tycker om att leka med, hur det vill bli tröstat, hur det tycker om att somna osv. Vi är även nyfikna på er familj, vilka språk ni pratar samt traditioner och högtider som är viktiga för er. Detta är värdefull information för oss som arbetar på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

I förskolans uppdrag ingår att skapa en nära och förtroendefull samverkan med hemmen. Vi bjuder in till ett föräldramöte per år och erbjuder ett utvecklingssamtal varje år. Rektor bjuder in till föräldraråd en gång per termin. Varje avdelning skriver månadsbrev med information om pågående projekt samt berättar om annat som kan vara spännande eller viktigt att veta.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor, kan du ta kontakt med förste förskollärare Vildana Jugo. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 25 augusti 2023
  • 16 november 2023

Våra avdelningar

Junibacken: 0733-83 85 32
Villekulla: 0733-83 85 37
Saltkråkan: 0733-83 86 90

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

Sofia förskola

Besöksadress:
Rolfsgatan 24

Adrieana Mohamad

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
+46 708263579

Sharon Haffajee

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0733-816517

Vildana Jugo

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0738-513997
sv