Bokens förskola

Förskolan erbjuder en lugn och trygg verksamhet inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Lek, skapande, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete och barnens utveckling. Vår verksamhet är varierande och stimulerande.

Vi har engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer, har höga förväntningar och anpassar sitt arbetssätt efter barnens förutsättningar, behov och vilja att lära.

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema; I sagornas värld. Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. Förskolan strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och lek.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetstveckling:

  • 24 januari

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Besöka förskolan

Välkommen att besöka oss 6 september kl 15.00 eller 22 november kl 15.00. Anmälan görs till Isabelle.akerstrom@malmo.se

Kontakta oss

Spöket: 0721-67 08 63
Tigern: 0721-70 99 91
Myran: 0723-87 90 13

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv