Bokens förskola

Bokens förskola är en mindre förskola med tre avdelningar. Vi befinner oss i ett äldre charmigt hus på Zenithgatan 70 i närheten av Värnhem.

Om förskolan

Förskolan erbjuder en utbildning inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Lek, skapande, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete och barnens utveckling. Våra tre avdelningar Myran, Spöket och Tigern arbetar nära tillsammans.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och behov. Vi organiserar oss och de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska erbjudas miljöer som tilltalar, är tillåtande och tillgängliga samt upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.30. Vi är tillsammans på avdelningen Myran fram till frukosten klockan 8. Avdelningarna Spöket och Tigern äter frukost tillsammans inne på avdelningen Tigern. Under frukosten fokuserar vi på att skapa en lugn start. Det blir även ett tillfälle till sociala samspel, turtagning, självständighetsträning som bre sin egen macka, hälla upp mjölk eller kanske hjälpa en kompis.
Därefter fördelar vi oss i mindre grupper utomhus eller inomhus. En dag i veckan tar vi oss ut för att utforska närmiljön.

Runt klockan 11 serveras lunch. Efter det erbjuds barnen vila. De äldre barnen har lugnare aktiviteter efter maten, ibland kan det vara massage och vila och ibland sagoberättande. Klockan 14 äter vi mellanmål. Under eftermiddagen är vi ofta ute på vår gård eller indelade i mindre grupper inomhus. Runt 16.30 slår vi samman oss i huset. 17.30 stänger förskolan. Vid behov kan förskolan ha öppet 06.15-18.30.

Introduktion och inskolning

På Bokens förskola arbetar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten utifrån ett i förväg planerat och individuellt schema. Under tiden du är på förskolan är det du som tar hand om ditt barn och hjälper barnet med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och du som vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Vi har två veckors inskolning där du som vårdnadshavare behöver vara tillgänglig om barnet behöver dig.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Välkommen att besöka oss 2 oktober kl 15.00 eller 8 november kl 15.00. Anmälan görs till Isabelle.akerstrom@malmo.se.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 4 september 2023
  • 20 november 2023

Våra avdelningar

Spöket: 0721-67 08 63
Tigern: 0721-70 99 91
Myran: 0723-87 90 13

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv