Bokens förskola

Förskolan erbjuder en lugn och trygg verksamhet inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Lek, skapande, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete och barnens utveckling. Vår verksamhet är varierande och stimulerande.

Vi har engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer, har höga förväntningar och anpassar sitt arbetssätt efter barnens förutsättningar, behov och vilja att lära.

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema; I sagornas värld. Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. Förskolan strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och lek.

Föräldrabesök

För tillfället tar vi inte emot besök på förskolan på grund av rådande pandemi, Covid 19.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetstveckling:

  • 6 september
  • 16 november

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss

Spöket: 0721-67 08 63
Tigern: 0721-70 99 91
Myran: 0723-87 90 13

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Senast ändrad: