S:t Gertruds förskola

S:t Gertruds förskola ligger i centrala Malmö i ett av stadens äldsta kulturhus.

Om förskolan

Vår förskola består av fem avdelningar. Två för de yngre barnen och tre för de äldre. Alla femåringarna i huset träffas tisdagar och torsdagar och har aktiviteter tillsammans i olika grupper.

På förskolans gård finns plats för spännande utelek och i närområdet finns flera lekplatser och parker dit vi gärna går och utforskar naturen tillsammans.

Maten tillagas hos oss på förskolan. Kocken arbetar tillsammans med barn och pedagoger med måltidspedagogik.

Utbildning i förskolan

För oss är det viktigt att barns röster får höras och göra skillnad. Utbildningen och undervisningen utgår från barnens intressen och frågor. Detta leder till projekt där pedagogerna sedan väver in läroplanens målområden.

Förskolan arbetar med att ha inspirerande miljöer inomhus och på förskolegården. Barnen ska ha tillgång till varierat och utmanande material. Vi skapar i ateljéerna, konstruerar med naturmaterial och arbetar med en variation av olika böcker.

Just nu arbetar vi utifrån två prioriterade målområden i undervisningen. Det ena är språkutveckling och det andra kallas för digitalt meningsskapande. Språkutveckling för oss innefattar både arbete för en nyanserad svenska och ett bredare perspektiv där estetiska uttrycksformer som att arbeta med lera, färg och dans ingår. I digitalt meningsskapande arbetar barn och pedagoger tillsammans och upplever, undersöker samt skapar med digitala verktyg i vardagen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.15. Frukost serveras klockan 08.00. Några avdelningar äter tillsammans.

På för- och eftermiddag leker barnen och fördjupar sig i sina projekt.

Klockan 11.00 så serveras lunch och därefter sover de yngre barnen medan de äldre har en lugn stund där de lyssnar på en saga innan vi går ut.

Klockan 14.30 serveras mellanmål brukar vi vara utomhus. Klockan 16.30 sammanstrålar avdelningarna. Förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Första dagen på förskolan ses vi klockan 9.30-10.30 för en kort information om upplägget för inskolningen och introduktion av förskolans uppdrag. Hos oss arbetar vi med föräldraaktiv inskolning som innebär att du är med ditt barn i verksamheten under den första veckan, cirka 9.15-12.00 varje dag. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och du som vårdnadshavare tillsammans ska möta förskolan och på så sätt bli trygga i sammanhanget. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för ditt barn att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi sätter högt värde på en god kommunikation mellan vårdnadshavare och personal. En gång per år bjuder vi in alla vårdnadshavare till möte där pedagogerna berättar om det pedagogiska arbetet. Vi värnar också om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Utöver det erbjuder vi ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler samtal går det bra att prata med pedagogerna och boka en tid.

Besöka förskolan

Måndagen den 2 oktober klockan 15.30 har vi visning av förskolan. Om du vill vara med på den, besöka vår förskola eller har andra frågor är du välkommen att ta kontakt med biträdande rektor Carina ”Cajsa” Westberg Cederblad. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1 september, 2023
  • 4 december, 2023

Våra avdelningar

Kahlo: 0708-78 35 87
Matisse: 0708-78 35 96
Basquiat: 0721-83 36 86
Kusama: 0721-83 37 01
Dali: 0708-78 35 48

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv