Bulltofta förskola

Ett stenkast ifrån Beijers parks lummiga grönområde ligger Bulltofta förskola. Förskolan är byggd i två plan där barngrupper och arbetslag är uppdelade på de fyra avdelningarna Aspen, Boken, Björken och Eken.

Om förskolan

Våra avdelningar är åldersindelade och på nedre plan vistas de yngre barnen medan det övre planet är för de äldre. Förskolan har gemensamma ytor såsom bibliotek, digitalateljé och sinnesrum.

Förutom Beijers parks härliga natur, dit pedagoger och barn ofta tar sig, har förskolan en stor kuperad utemiljö med mycket grönska som bjuder in till lek och rörelse. Ett staket delar av gården så att de yngre barnen får möjlighet att leka och utforska under lite lugnare former. Det finns dessutom flera möjligheter för barnen att utforska vår närmiljö med förskolans bussvagnar och lådcyklar.

Utbildning i förskolan

Hos oss arbetar vi utforskande i projekt och värdesätter ett samspel och respekt mellan barn och vuxna. Under stora delar av dagen delas barnen upp i mindre grupper där barnens intresse och funderingar är utgångspunkten. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de ska känna sig delaktiga.

Varje aktivitet utformas så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad, behov och intresse. På så sätt vill vi stimulera fantasi, kreativitet och förmågan att leka - båda själva och tillsammans.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15 på avdelningen Boken och klockan 8.00 äter vi frukost.
Under dagen delar barn och pedagoger in sig i grupper där barnen får möta olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi äter också frukt någon gång under dagen.

Lunch serveras klockan 11.00.Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen har uppevila vilket till exempel kan vara en högläsningsstund. 14.00 äter vi mellanmål. Förskolan stänger klockan 18.00 på avdelningen Boken.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning under två veckor. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-14 under första veckan. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och du som vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Andra veckan börjar barnet vara utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för just ditt barn att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två drop-in per år där du som vårdnadshavare kan ta del av det som sker i verksamheten. Dessa tillfällen är förlagda på eftermiddagen och du blir i god tid informerad om när det ska äga rum.

Våra pedagoger värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och aktuell information hittar du även i hallarna. Förutom uppföljningssamtal, som vi har cirka en månad efter inskolningen, erbjuds också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler samtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Har du blivit erbjuden en plats har du möjlighet att besöka förskolan. Kontakta biträdande rektor i så fall, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vi har visningsdag den 5 oktober, 2023 kl 13.00-13.45. Anmäl dig till förste förskollärare på mail, även dessa kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 31 augusti, 2023
  • 1 september, 2023

Våra avdelningar

Aspen: 0733-20 30 42
Eken: 0709-90 40 52
Björken: 0709-94 08 89
Boken: 0709-35 64 82
Köket: 0708-24 95 76

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv