Sjösättningens förskola

Sjösättningens förskola ligger i hjärtat av Västra hamnen och består av tre storavdelningar och cirka 112 barn som är uppdelade åldersvis. Här erbjuds barnen en kreativ och inbjudande miljö som inspirerar till lärande, upptäckarlust och samspel.

Om förskolan

Förskolan är uppdelad på två plan. På bottenplan ligger de tre avdelningarna och köket. Här finns också vårt pedagogiska kök och vattenleksrummet som alla barn i huset har tillgång till. På plan 2 finns vårt lekotek, ett sagorum, förskolebiblioteket, vårt sinnesrum samt en stor härlig ateljé till förfogande för alla våra barn. På Sjösättningen är alla barn allas barn och pedagogerna har ett nära samarbete mellan avdelningarna.

Utbildning i förskolan

På vår förskola vill vi bygga framtidstro och empati genom att stärka allas förmåga att kommunicera, samarbeta och vara kreativa. Ett av våra fokusområden är ”Digitalt meningsskapande” där barn och pedagoger tillsammans upplever, undersöker och skapar med digitala verktyg i vardagen. Ett annat fokusområde kallar vi Barns delaktighet och inflytande. Det innebär att ditt barn får möjlighet att diskutera och utbyta tankar med kompisar och pedagoger. Pedagogerna säkerställer med olika metoder att barnens röster blir hörda. Det syns i lärmiljöerna, på matsedeln och i undervisningen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 06.30 på avdelning 2. Frukost serveras 08:00 - 08:30. Om vädret tillåter äter vi ibland frukost utomhus. Avdelning 1 och 2 har gemensam frukost och avdelning 3 äter frukost inne på sin egen avdelning. 09:30-11:00 har vi planerad undervisning. Oftast är det vid denna tid vi har inbokade utflykter, projekterande arbete, teaterföreställningar med mera.

Omkring klockan 11:15 äter vi lunch som tillagas av våra två kockar. Efter lunchen erbjuds de barn som behöver sova att göra detta i sängar ute på våra sovaltaner på gården. Övriga barn erbjuds en stunds vila och sedan aktiviteter ute eller inne. 14:15 serveras mellanmål och därefter fortsätter undervisningen utomhus eller inomhus tills förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning. Du som vårdnadshavare är med ditt barn de första 3-4 dagarna. På så vis lär ni tillsammans känna rutinerna på förskolan, barnen och pedagogerna. Inskolningen pågår under två veckor och upplägget anpassas efter barnets behov. Ditt barn får en ansvarspedagog som har ett extra ansvar för inskolningen. Pedagogerna på förskolan är lyhörda för dina och ditt barns önskemål och arbetar för ditt barns välmående. Pedagogerna arbetar medvetet med att alla barn ska känna sig som en del av gruppen och sedda som den individ hen är.

Kommunikation med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är den viktigaste personen i ditt barns liv och därmed viktig för oss. Vi önskar hålla en öppen och nära kommunikation med dig, du är alltid välkommen att komma med synpunkter eller ställa dina frågor om vår verksamhet.

Som vårdnadshavare blir du inbjuden till ett informationsmöte av din avdelning samt erbjuds utvecklingssamtal för ditt barn en gång per läsår.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan kan du ta kontakt med förste förskollärare Åsa Ström, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Viktiga datum

Fyra dagar per termin stänger förskolan klockan 15.00. Två dagar per termin håller förskolan stängt hela dagen. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Vid behov av omsorg vid dessa tillfällen erbjuds det på en annan förskola. Meddela biträdande rektor minst två veckor i förväg. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Aktuella datum höstterminen 2023:

  • 31 augusti - stängt hela dagen
  • 1 september - stängt hela dagen
  • 18 september - stänger klockan 15.00
  • 16 oktober - stänger klockan 15.00
  • 13 november - stänger klockan 15.00
  • 11 december - stänger klockan 15.00

Våra avdelningar

1:an: 0733-59 61 29
2:an: 0733-59 60 11
3:an: 0733-59 58 81
Kök: 0731-42 85 63

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv