Sjöhästens förskola

Sjöhästens förskola ligger i Lugnets park i området Lugnet i centrala Malmö. Hos oss vistas vi i en stor huvudbyggnad samt en mindre som ligger tvärs över gatan. Välkommen till en förskola med hjärta och driv!

Om förskolan

På Sjöhästen finns fem enheter fördelade på två hus. Vi har även ett gemensamt torg där barn och pedagoger från alla enheter möts för att skapa och lära sig tillsammans. På torget hittar vi vårt sagotek där barnen kan hitta litteratur från världens alla hörn. Vår stora gård erbjuder en varierad miljö med både traditionella lekredskap och en spännande mer vildvuxen del med buskar och små planteringar. Detta är en allmän park som vi delar med medborgarna som bor i närheten.

Utbildning i förskolan

Hos oss får barnen utvecklas genom att leka, skapa och utforska - både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna. Vi utgår från förskolans läroplan och erbjuder en rolig, trygg och lärorik utbildning. På Sjöhästen delas barnen in efter ålder, våra lärmiljöer och det pedagogiska innehållet är riktat till barnens behov och intressen. I våra aktiviteter utgår vi från barnens intressen och funderingar för att sedan utmana vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Varje vecka har vi pedagoger reflektionstid då vi utvärderar den gångna veckan samt planerar för kommande.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Klockan 8.00 serveras en varierad och näringsriktig frukost. Klockan 9.00 delar barn och pedagoger in sig i mindre projektgrupper för att skapa goda förutsättningar för trygghet och lärande i mindre sammanhang. Under dagens gång så får barnen möta en lustfylld undervisning genom digitalisering och språkfrämjande men även i olika lekgruppskonstellationer. På så sätt vill vi erbjuda varje enskilt barn sin rätt till utveckling och lärande.

Lunch serveras på respektive enhet klockan 11. När vi ätit klart sover de yngsta barnen och de äldre har återhämtning med fokus på högläsning och avslappning med lugnare aktiviteter. Vi äter mellanmål klockan 14.00. De flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Vid klockan 16.00 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen eller utomhus och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Vi har föräldraaktiv inskolning där vi tillsammans hjälper ditt barn att lära känna förskolan. Under inskolningen är det du som vårdnadshavare som vägleder ditt barn in i förskolans värld och de vardagliga situationerna under barnets dag på förskolan. Det är en trygghet för barnet att ha en vårdnadshavare med sig under inskolningen samtidigt som det ger er en helhetsbild av utbildningen. En av pedagogerna är ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla barn. Dag 1–3 är ni välkomna tillsammans mellan 9.15 till 14, dag 4–5 lämnar du barnet hos oss men finns tillgänglig vid behov och under vecka 2 är ditt barn hos oss mellan 8-14 eller 9-15.

Kommunikation med vårdnadshavare

En god kommunikation mellan förskola och hem är grunden för en god omsorg, utveckling och lärande hos oss på förskolan. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig för att du som vårdnadshavare ska få veta hur ditt barn haft det under dagen. Vi kommunicerar också med varandra genom appen Tempus, där ni vårdnadshavare kan anmäla frånvaro eller skicka meddelanden till oss. Varje termin erbjuds någon form av föräldramöte, utöver det har vi ett utvecklingssamtal varje år samt fler vid behov.

Besöka förskolan

Om ni vill besöka förskolan har vi visningar 16 oktober 2023 kl 9.30 samt 4 december 2023 kl 13.00. Kontakta förste förskollärare Petra Marin för att anmäla er till visning. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 25 augusti 2023
  • 1 december 2023

Våra avdelningar

Strutsen: 0723-86 53 32
Lejonet: 0723-86 53 50
Krokodilen: 0723-86 53 19
Tigern: 0768-55 52 67
Satelliten: 0768- 55 54 72
Småstjärnorna: 0768-55 61 09
Köket: 0768-67 39 54

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

sv