Valdemarsro förskola

Valdemarsro förskola består av en enplansbyggnad med fyra avdelningar, två ett- till treårsavdelningar och två tre- till sexårsavdelningar. Förskolan ligger i Valdemarsros villaområde med närhet till Bulltofta rekreationsområde och Beijers park.

Om förskolan

Inomhus finns generösa ytor med tillgång till många rum för lek och undervisning. I förskolans egna bibliotek finns ett stort utbud av böcker på många olika språk.

Utemiljön är varierande med mycket grönska. På avsatta odlingsområden kan barnen vara med och odla, skörda, och se hur allt förändras med årstiderna. Att ha respekt för allt levande ser vi som viktigt. För att skapa en säker, trygg utemiljö vid lek och undervisning kan gården delas av.

Utbildning i förskolan

Vi strävar efter en tydlig koppling mellan det barnen är intresserade av och vår undervisning. Hos oss får leken stort utrymme som en gemensam ingång till lärande, men också för att leken i sig är viktig för barnen. Litteratur är ofta utgångspunkten i vårt arbete och vi vill att våra böcker ska spegla en mångfald ur ett samhällsperspektiv. Vi vill att barnen ska känna sig stolta och sedda utifrån den individ de är. Språket är en stor del av barnets identitet och vi lägger stor vikt vid att synliggöra barns olika språk; både det talade språket och andra uttrycksformer.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15 och klockan 7.30 är alla avdelningar bemannade. Vid 8.00 serveras en varierad och näringsriktig frukost. Måltiderna är också viktiga pedagogiska stunder på dagen där mycket samtal äger rum. På förmiddagen har vi planerad undervisning/utbildning, i form av projekt, arbete i ateljén, musik, rörelse etc. Runt kl. 09.30 är det fruktstund. Barnen har utevistelse varje dag, likaså läsning på förmiddagen eller eftermiddagen

Vid klockan 11.00-11.30 äter barnen lunch. De yngre barnen äter lite tidigare än de äldre barnen. Efter lunch sover många barn. De barn som inte sover, leker, eller är inne i någon planerad undervisning. Mellanmål serveras runt kl. 14.15. Runt kl. 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och två pedagoger är med barnen tills förskolan stänger.

Introduktion och inskolning

Varje inskolning är unik och anpassas efter varje enskilt barn och familj. Tillsammans kommer vi överens om vad som passar just ditt barn. Räkna med att inskolningen tar cirka 14 dagar och då behöver ni finnas tillgängliga om barnet till exempel skulle behöva hämtas tidigare än planerat. Under inskolningen är du som vårdnadshavare viktig för att skapa trygghet och kan hjälpa barnet att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på. Målet är att du som förälder efter inskolningen ska ha god insikt i hela verksamheten och veta vad ditt barn får uppleva på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är viktig för att skapa en så god utbildning och undervisning som möjligt för barnen. Olika former av möten där vi kan samtala både om utbildningen/undervisningen i stort och för varje enskilt barn erbjuds varje termin. Vi erbjuder alltid ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning ser vi också som viktiga stunder för att mötas.

Besöka förskolan

Om du blir nyfiken på vår förskola och vill besöka oss, så är du välkommen att ta kontakt med förste förskollärare Pia Nilsson. För andra frågor kontakta biträdande rektor Katarina Bergqvist. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 6 september 2023
  • 8 december 2023

Våra avdelningar

Bullerbyn: 0708-47 44 56
Junibacken: 0766-28 12 28
Lönneberga: 0766-28 12 01
Villekulla: 0766-28 12 14

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

sv