$left
$middle

Om förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för Malmös cirka 200 kommunala förskolor. Vi är cirka 4 700 medarbetare som dagligen utbildar och tar hand om 16 000 Malmöbor i åldern ett till sex år.

Förskolan är den första, viktiga delen i skolsystemet och förskoleförvaltningen är en av Malmö stads tre skolförvaltningar. Utöver de kommunala förskolorna, ansvarar vi för tillsynen över fristående förskolor annan pedagogisk verksamhet. Vi hanterar även beslut om bidrag till dessa.

Kontakta oss

Förskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00–17.00.
sv