$left
$middle

Uppdaterad 16 februari 2022

16 februari 2022

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för Malmö kommuns utbildning inom skolformen förskola och pedagogisk omsorg fram till att barnet börjar förskoleklass, samt öppen förskola. Därtill ansvarar förskolenämnden för godkännande av, och tillsyn av fristående förskola samt beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år.

Ledamöterna i förskolenämnden är tillsatta av kommunfullmäktige och är så kallade fritidspolitiker, vilket innebär att de arbetar politiskt vid sidan av ordinarie arbete, studier etc.


Förskolenämnden

Position

Namn

Parti

Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)

(S)

1:e vice ordförande

Anneli Bojesson

(L)

2:e vice ordförande

Linda Obiedzinski

(M)

Handlingarna publiceras normalt torsdagen innan aktuellt nämndssammanträde.