Uppdaterad 26 februari 2021

26 februari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för Malmö kommuns utbildning inom skolformen förskola, pedagogisk omsorg med inriktning mot barn i åldrarna 1-5 år, samt öppen förskola. Därtill ansvarar förskolenämnden för godkännande av, och tillsyn av fristående förskola samt beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år.

Ledamöterna i förskolenämnden är tillsatta av kommunfullmäktige och är så kallade fritidspolitiker, vilket innebär att de arbetar politiskt vid sidan av ordinarie arbete, studier etc.


Förskolenämnden

Position

Namn

Parti

Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)

(S)

1:e vice ordförande

Anneli Bojesson

(L)

2:e vice ordförande

Linda Obiedzinski

(M)

Handlingarna publiceras normalt torsdagen innan aktuellt nämndssammanträde.