$left
$middle

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för Malmö kommuns utbildning inom skolformen förskola och pedagogisk omsorg fram till att barnet börjar förskoleklass, samt öppen förskola. Därtill ansvarar förskolenämnden för godkännande av, och tillsyn av fristående förskola samt beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år.

Ledamöterna i förskolenämnden är tillsatta av kommunfullmäktige och är så kallade fritidspolitiker, vilket innebär att de arbetar politiskt vid sidan av ordinarie arbete, studier etc.


Förskolenämnden

Position

Namn

Parti

Ordförande

Mohamed Yassin

(Mp)

1:e vice ordförande

Zinaida Kajevic

(S)

2:e vice ordförande

Linda Obiedzinski

(M)

Handlingarna publiceras normalt onsdagen innan aktuellt nämndssammanträde.

sv