Tekniska nämnden

Här hittar du vilket ansvar tekniska nämnden har, vilka ledamöter som ingår, sammanträdesdatum och nämndshandlingar.

Tekniska nämndens ansvar omfattar:

  • Det juridiska fastighetsägandet inklusive ägandet av
    Malmö hamn
  • Exploatering av mark inom kommunen
  • Kommunens lokalförsörjning
  • Förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar
  • Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och vattenområden
  • Kommunens trafik och infrastruktur
  • Avfallsfrågor
  • Huvudmannaskap enligt förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

Andreas Schönström (S) är tekniska nämndens ordförande. Han är också kommunalråd med beredningsansvar för teknik och service. Vice ordförande i tekniska nämnden är Håkan Linné (L) och Håkan Fäldt (M) är andra vice ordförande.

Förvaltningen som styrs av tekniska nämnden heter fastighets- och gatukontoret.

Senast ändrad: 2020-09-08 13:17