$left
$middle

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden äger, förvaltar och utvecklar Malmö stads mark och infrastruktur. Fastighets- och gatukontoret utför uppdraget med kompetens och omtanke.

Tekniska nämndens ansvar omfattar:

 • Det juridiska fastighetsägandet inklusive ägandet av
  Malmö hamn
 • Exploatering av mark inom kommunen
 • Lokalförsörjning
 • Förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar
 • Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och vattenområden
 • Kommunens trafik och infrastruktur
 • Avfallsfrågor
 • Huvudmannaskap enligt förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

Förvaltningen som styrs av tekniska nämnden heter fastighets- och gatukontoret.

Ordförandeposter

Andréas Schönström (S) är tekniska nämndens ordförande. Han är också kommunalråd med beredningsansvar för teknik och service. Vice ordförande i tekniska nämnden är Håkan Linné (L) och Håkan Fäldt (M) är andra vice ordförande.

Tekniska nämndens sammanträdesdatum 2022

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

 • 25 januari
 • 17 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 16 juni
 • 30 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 14 december