$left
$middle

Tillstånd och regler

Fastighets- och gatukontoret har hand om stadens offentliga platser. Med det menas i främsta hand våra gemensamma utrymmen som gator, torg och parker och hur de får användas.

Vi är positiva till att staden används och aktiveras, men vanligtvis krävs ett tillstånd från fastighets- och gatukontoret och att alla följer de uppsatta reglerna.

Läs mer om våra verksamheter

sv