$left
$middle

Skötsel och underhåll

Fastighets- och gatukontoret har ansvaret för att underhålla och sköta om Malmö. Det är ett stort ansvarsområde som innefattar allt från renhållning, offentliga toaletter, snöröjning, parkskötsel, lekplatser, belysning och mycket mer.

Ofta sker arbetet med att sköta om Malmös stadsmiljö tillsammans med serviceförvaltningen, där fastighets- och gatukontoret är beställare och serviceförvaltningen är utförare.

Läs mer om våra verksamheter