$left
$middle

Natur och friluftsliv

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för stora delar av det gröna Malmö. Här ingår parker, naturområden, stränder, blommor, utsmyckningar, kolonier, odlingslotter och mycket mer.